Sne-Storm (UV-Rugby)

Roskilde, snestormsdagen 27. januar i det Herrens år 2014

Sne-storm!

Som vanligt startede det med en email, men så hørte normalen også op. Ikke nogen rigtig email-storm. Bare den ene hvor der stod; ”Hvem, hvor og hvornår”! Nåja, en enkelt email med afbud fra Jess – han turde nok ikke deltage! Så kunne han jo ikke skrive beretningen heller … og bortset fra enkelte, var det nok mig der brokkede mig mest over et eller andet! Så her er min sandfærdige beretning fra kampen!

Roskilde anvendte alle midler for at stoppe kampen inden den kom i gang. Snestorm, snedriver, isglatte veje og trapper. Men ikke noget vi ikke har prøvet før! Efter sneploven igennem Slagslundes åbne marker og snedriver blev Manley og Kasper samlet op og vi satte kursen imod Roskilde.

Lige inden Manley blev samlet op meddelte Rasmus G. per email at han var forsinket! Men ved egen bil og direkte transport blev forsinkelsen indhentet!

I Roskilde var de lokale venlige at starte træningen (de træner faktisk) tidligt. Saunaen er nemlig ikke til mere end et halvt UV-Rugby hold! Efter opvarmningen og en tåspids i vandet, måtte vi tage til takke med en overflade dommer. Tror det var noget med temperaturen. Og så det faktum at Haslev ikke stillede med dommere!

Aldrig er jeg blevet så glad for at se Piv! Jeg havde selv glemt drikkevarerne der hjemme! Så Piv med forsyningerne reddede ligesom dagen!

Roskilde påstod at halvdelen af holdet ikke havde spillet kamp før og at de var lidt nervøse for hårdt spil! Men vi kunne berolige dem, Jens og Jess havde vi efterladt hjemme. Men de varmede stadig op med team øvelser og så lidt frygtindgydende ud – bundtid er noget grimt noget, når modstanderne har mere end os!

De manglende dommere førte til aftalen om, at vi skulle dømme selv. Det gik egentligt ganske godt! Men vi blev efterfølgende enige om, at den der kalder til dom skal være en med- eller modspiller til den forurettede. Det er svært for den enkelte i kampens hede selv at bedømme situationen.

I gang kom kampen og bortset fra Manley, som ikke kan finde ud af at stå på Roskilde’s mål gik det egentlig helt godt. Vi fik første mål. Så var det lige at Manley skulle forsøge med snorklen filtret ind i målet at bevise et eller andet! Så stod det 1-1. Roskilde’s spillere er faktisk gode til at arbejde sammen og dykker godt for hinanden. Deres gennemslagskraft ved målet manglede. Det samme på vores hold, som usagt (de skulle jo nødig føle sig savnet) manglede et par angribere. I stedet fik flere andre lov til at komme på måltavlen – Mikkel, Jesper, Kasper og Søren med et mål hver.

Det med udskiftning er noget underligt noget! Når vi nu har indstillet os på at tage tid til at hvile ud i overfladen! Og hvem har opfundet de der spil stop hvor ingen aner hvordan spillet sættes i gang igen! UV-Rugby er altså bare et tovligt spil!

Efter kampen fik vi fortrinsret til saunaen, de er altså gode værter i Roskilde.

Så fyldte vi bilerne og vendte snuden hjemad. Tak for en god kamp!

Henrik R.

Bestyrelsesmøde

18/1 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2014.Til stede:Sten, Henrik Schou, Manley, Juhl, PPP, Lotte, Thorbjørn, PIV, Lis, Niels, Kenneth, Søren, Kim R 1.    Siden sidst:Ikke ret meget dykning. Vejret har været meget blæsende, så selv om temperaturerne har været gunstige for årstiden, kunne vi ikke sejle ret tit.Julefrokosten blev for en gangs skyld en noget afdæmpet affære, hvor flere kunne huske noget dagen efter.Oprydningen var også i orden.Juleaftensdykket trak ca. 30 personer af huse til en hyggelig formiddag ved Furesøen. Det store telt ved bålpladsen havde lidt overlast ved stormene, men det var heldigvis tørvejr på dagen.Nytårsdyk i Furesøen – igen var vejret ikke til en sejltur, men vi fik da set, at problemet med de invasive galiziske sumpkrebs ikke længere er et problem ved Furesø Marina Flaskeeftersyn afholdt i svømmehallen. Der mangler vist en masse flasker endnu…2.    Økonomi:Årsregnskabet færdiggøres og revideres i februar. Alle udestående fordringer skal sendes til Nicolai inden 1. februar3.    FSU:Brugermøde i Farum Svømmehal, hvor bl. a. principper for aflysning af andres tider i forbindelse med stævner og arrangementer blev diskuteret. Vi prøver at booke vandtid til afvikling af turneringskampe og reserverer en lørdag i efteråret til et uv-rugby stævne. Arrangementerne skal muligvis prioriteres i forhold til kommunen og deres eksterne lejere. (PIV, Kim R)Porten i garagen er blevet et mellemværende mellem svømmehallen og COOR. (PIV, Kim R)4.    Materiel:Kompressor – ventil på fyldepanel serviceret.Filter på kompressor skiftet. Rejsekompressor skal serviceres inden Lysekil. (Materialeudvalg) Gummibåd – ventiler og dørk-lister skal skiftes. Kan passende ske i forbindelse med sammenpakning til LysekilturenMotor til gummibåd tjekkes og serviceres. Der skal i hvert fald skiftes tændrør – bare for at gøre et eller andet. Motoren har fungeret upåklageligt i årevis. (Materialeudvalg) Børne-BCD’er – To stk. indkøbes, så dykkende forældre kan få deres børn i vandet. Kenneth forsøger at få dem i de rigtige størrelser og til den rigtige pris! (Kenneth)Klubbens Buddy-veste – spænder skiftes til en mere betjeningsvenlig udgave. (Lotte)Lanterne på Havgassen repareres. (Steffen)Bremser på trailer skal efterses og serviceres. Materialeudvalget uddelegerer opgaven. (Materialeudvalg)1. hjælpskassen skal ajourføres (Steffen) Bilen skal klargøres til syn – rust i bunden skal repareres, håndbremsen justeres, en airbaglampe lyser og højre baglygte skal repareres eller skiftes. (Manley, Søren B, Kim R)Flaskeeftersyn og trykprøvning. Flasker sendes til trykpøvning. PIV aftaler nærmere med dem, der har flasker, der skal af sted. Kontrol af de sidste flasker skal koordineres med PIV (PIV)Værktøj og værktøjsbord anskaffes. (Sten, Kim R)Vi genindfører en Materialedag (d. 3. maj), hvor vi kan få klargjort udstyret og ryddet op i garagen. Materialeudvalget skaber overblik over hvilke opgaver, der skal udføres og uddelegerer til de fremmødte. (Materialeudvalg)5.    Generalforsamling:Generalforsamlingen afholdes 1. marts i Farum Svømmehal med dagsorden jf. vedtægterne (alle)Den siddende bestyrelse modtager genvalgDer er indkommet et forslag fra medlemmerne vedrørende køb af kompressoranlæg.:Thomas Pilegaard foreslår:”Jeg vil gerne foreslå, at vi får sat penge af i næste års budget til indkøb af ny kompressor. Således at vi kan få nedsat et udvalg, der finder den løsning der tjener klubben bedst. Kontinox/300 bar osv. osv. Jeg mener at vi lige så godt kan få skiftet den gamle imens den stadig har en større gensalgsværdi, end skrotværdien. Jeg har indtrykket af, at det er meget få aktive, der dykker på 21 %, de fleste har et blandingsmisbrug.” Bestyrelsen har endnu ikke en afklaret holdning mht. forslag til generalforsamlingen, men hvis der udmøntes forslag fra strategidebatten, der kræver generalforsamlingens godkendelse, vil de fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.  Udvalgene besættes på generalforsamlingen.6.     UV-RugbyKampplan for 2. halvdel af turneringen udsendt.Højt aktivitetsniveau til træning.Holdet deltager i Amager Cup7.     Eventuelt:Hjemmesiden – opdatering… Kenneth forsøger at få opdateret hjemmesiden. (Kenneth, Manley)Tur til Ålesund i uge 32 (2/8-9/8). Ålesund Sportsdykkerklubs klubhus er booket. Stedet er efterhånden kendt af de fleste i klubben, evt. spørgsmål kan rettes til Kim R.  Datoer:27/1 kl. 20:00   UV-rugby i Roskilde (Mik, spillere)22/2 kl. 11:00   UV-rugby i Farum (Mik, spillere)1/3  kl. 17 ?      Generalforsamling i Farum Svømmehal. (alle)17/3 kl. 20:10   UV-rugby i Hillerød (Mik, spillere) Næste møde umiddelbart før generalforsamlingenKim R

Trykkerdammen

14/1 2014

Trykkerdammen Sæsonen er normalt ikke for tirsdagsdyk, men når det efterhånden er blevet så svært at dykke pga. vejr og vind, så må man jo tage chancen, når den er der.Vi var tre, der kunne overtale os selv til, at det var ulejligheden værd at gå glip af første halvleg af håndboldkampen. Vejret var diset, og temperaturen omkring 5 °C, men vinden var noget kraftigere, end vi havde forventet. Til gengæld stod den lige ind på den lille strand ved Trykkerdammen.

NatykMørkemænd

Vi kom hurtigt i vandet og sigten var ok, specielt på det lave, hvor vi kunne se 4-5 meter frem, og vandet var, ligesom luften, 5 °C.

Lidt af den smule ålegræs, der klarede stormen.

Vinterens storme havde også hærget noget ved Trykkerdammen. Det var ikke kun den lille ”bro”, der havde fået klø! Ålegræsset var blevet reduceret meget, normalt visner det ned om vinteren, men der var ikke meget tilbage med tanke på, at vinteren knapt er begyndt. Det virkede desuden, som om at hele bunden var blevet fejet, og derefter nivelleret med et lag mudder, så den fremstod næsten konturløs.

En af de utallige isinger

Der var ENORME mængder af faldfisk i ALLE størrelser, og de fleste arter var også repræsenteret. Af de mere sjældne var tungehvarre. Måske er den ikke så sjælden, men der nok mange, der ikke opdager at det er en anderledes flad.

Tungehvarre

Udover alle fladfiskene var der også mange små torsk, mange ulke og panserulke, stimer af glaskutlinger, ålekvabber og små sej.

Slethvar

Skrubbe – en af en million eller flere…

En ising til – fordi der var så mange af dem!

En lille torsk i pyjamas

Efter en lille time var vi tilbage ved udgangspunktet, og vi havde haft fine dyk og set mange fisk. Vi fiskede ikke, for de flade skal jo til at yngle i den kommende tid, men hvis vi havde gjort det, ville prisen på fiskefileter styrtdykke!

En af de mange ulke

Panserulk

Farvelade-ulk

Kim R

S/S Otto

5/1 2014

Otto og den første forår klargøring Efter storme og hård blæst siden slutningen af oktober kom der et vindhul en søndag i januar, og havde det ikke været for den korte dag, kunne det have været en marts dag. På havbasse mailkæden lød der beskyldninger om, at den ene Jensen lokkede den anden Jensens besætning over i sin båd. Med der blev taget fejl. Trods et faldene aktivitetsniveau, var der rigeligt med dykkere til to både. Vi var 4 basser og Ludvig og Nikolai fra Aquanaut, der skulle ud fra Helsingør.

Spilafhængighed kan behandles!

Henrik J. fik sin båd ud af gemmerne, og den blev pumpet op inden turen gik mod Helsingør. Tidligere tiders effektivitet var blevet skruet ned. Først skulle båden forbi Fredensborg, hvor hunden blev sat af, og da den skulle i vandet var der lidt problemer med det elektriske spil. Der måtte en ingeniør fra DTU til, for at få det til at spille.

Alt udstyret? Hvor fanden er alt det sorte?

Nu var alt udstyret lagt frem, og så skulle vi se om motoren kunne starte. Det kunne den, og afsted mod Otto det gik. Noget andet der også gik afsted, var vandet i Øresund. Der var ca. 2-2,5 knob strøm med efterfølgende tavshed om, hvem der skulle gøre fast.

Startkabler hjælper på det meste!

Allan H. meldte sig. for at vi kunne beholde kaptajnen på broen, og mod, at den næste dykker tog hans harpun med ned. I andet forsøg lykkedes det at fange tovet, og ned gik det på et vrag, hvor agterenden var blevet endnu mere smadret af storme og strøm. Og så var der endelig fred for strømmen. Så skulle jeg ned med 2 harpuner i den ene hånd. Det gik ikke, det kræver to frie hænder at komme ned i den strøm. Op igen og ned af tovet indtil min maske var fyldt med vand, uden chance for at tømme den. Og så fuck, en kontrolleret opstigning af tovet og en uskøn entre i båden. Dennis der helst ikke ville dykke alene fik sin ilddåb. Alene ned og rundt på vraget, og som eneste dykker tog han 3 minutters deko. Glemt var alt om tidligere sprængte trommehinder og drivture i overfladen, så Dennis var i hopla og forårsrengjorde styrekonsollen sammen med Henrik.Henrik og Aquanauterne indgik nu en aftale om signalsystemet vedrørende afbinding. I stedet for det sædvanlige med, at man sætter en karabinhage, når man går ned, og fjerner den på vejen op, skulle de sætte en karabinhage. når de gik op. Det er svært at huske, så Henrik kom op før Ludvig og Nikolai. De kom op 5 minutter senere i åbent vand, og lyste med en lygte til os i båden. Der var ingen sure miner, de havde haft et fedt dyk og fundet lidt porcelæn i det delvist sandblæste vrag.

Mod havnen….

Og så gik turen mod havnen og et spil der spillede, så båden hurtigt kom op….Tak for en god tur.René

 

S/S Robert

5/1 2014

Robert – Nyt år, nye dyk på gammelt vrag.Lørdag morgen var aftalen klokken 10:00 i Rungsted havn, klar til at sejle med luksusjollen. Juhl, Steffen, Kim, Piv og jeg havde booket en plads på Allans båd.

Luksusjollen

Turen var ren luksus og overflod, mængden af Underberg tvang os til at nyde en på udturen, ikke for at holde varmen, der var 20 grader i styrehuset i januar måned.

Er man Havbasse kunne man også tage en anden tur lidt senere fra Helsingør klokken 12:00, en hurtigere båd, uden varme, men helt sikkert med Underberg. Vejret var lettere blæsende med chance for, det ville flove af klokken 12. Ikke at vi gad vente på det, så vi sejlede. Beretningen fra sidste besøg på Robert var trist, 20 cm sigt…

Der gøres klar til at binde på

Loddet og Kim blev smidt, og vi ventede alle spændt på, den lille orange nosse ville bryde overfladen…. 10 min gik der, før den kom, og der var bundet sikkert på. Kim havde haft en kamp med diverse vragdele agter for broen, for at kunne binde på. Tak for kampen Kim.

Skipper holder øje med, om der er nogen  der jokker på pyntelisten!

Der er næsten altid nøgensnegle på Robert

Først efter Kim var jeg selv, mødte Kim på nedstigningen, ingen håndtegn, der kunne forberede en på, hvordan sigten var. Vel ankommen på Robert bød sigten på max 3 meter nogle steder, men med lidt hjælp fra lygten kunne man i roligt tempo svømme det meste af vraget rundt. 35 minutter i 6 grader vand i hele vandsøjlen var nok til mig, den finske svedehytte på dækket ventede.

Vejret var gråt, men ellers ok for januar.

Toldhummere ved rælingen – de er til gengæld ikke så almindelige i Øresund

Steffen set fra saunaen

Alle samledes i saunaen, efter Steffen havde lavet en perfekt afbinding, så det skålede vi på.

En glad mand!

Tak for en god tur, det er bestemt ikke den sidste i år!Rune