Bookning og brug af både

Generelt

 • Havgassen & Havtasken er fast booket tirsdag kl. 17:30 og søndag fra kl. 9:00 til flaskedykning.
 • Havets Dronning kan benyttes alle dage.
 • Havkassen er som udgangspunkt beregnet til at trække Havgassen. På endagsture hvor Havgassen ikke bruges til andet, kan den bruges til at trække de andre både.
 • Alle med BE kørekort må køre Havgassen og-kassen, men der skal altid være en bådfører med.
 • Der kan ikke sættes deltagerbegrænsning på dykning tirsdage og søndage; der skal altså altid dykkes således at der bliver skabt plads til alle i bådene. Naturligvis under hensyntagen til bådenes kapacitet.
 • Destinationen på tirsdage og søndage bestemmes af deltagerne i forening.
 • Er der ønsker om at dykke til maksimalt 30 m, skal dette respekteres.
 • Ønsker en deltager at dykke med en makker, skal dette altid respekteres.
 • Alle ture med benyttelse af klubbens både, skal annonceres på tur-mailen og afsluttes med en beretning på hjemmesiden.

Endagsture andre dage end tirsdag og søndag:

 • Bådene kan frit bookes alle øvrige dage. Også tirsdage såfremt de er retur senest kl. 17:00.
 • Den, der booker båden, bestemmer det maksimale antal pladser på turen med følgende minimumsregler:
 • Hvis man booker Havgassen, skal der altid være plads til mindst 6 personer på turen.
 • Hvis man booker Havtasken, skal der altid være plads til mindst 3 personer på turen.
 • Den, der booker båden, kan allerede ved bookningen bestemme destinationen og dermed dykkedybden.

Endagsture på søndage; afvigelser fra søndagsdyk

Bookning af Havgassen eller Havtasken om søndagen er muligt med følgende begrænsninger:

 • En forespørgsel om hvem der vil deltage på turen skal sendes ud på mailen senest 24 timer før afgang. Ønske om afgang tidligere end kl. 9:00 offentliggøres heri.
 • De øvrige retningslinjer for søndagsdyk gælder fortsat – destination og afgangstidspunkt kan dog ændres.

Bookning af både til flerdagsture

 • Alle både kan bookes til flerdagsture på alle tidspunkter, også selvom dette overlapper med tirsdag/søndag. Disse ture skal være anmeldt til bestyrelsen og annonceret på hjemmesiden og mailen senest 14 dage før turstart.
 • Havkassen må kun benyttes til flerdagsture hvis Havgassen er booket eller hvis det kan sikres at Havgassen ikke skal benyttes i samme tidsrum.

Book både