Drift og betjening af fyldeanlæg

1) Drift og vedligehold af fyldeanlæg.
a. Havbassernes Materieludvalg er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af primær kompressor, rejsekompressor, booster, dekanteringsslanger og tilhørende udstyr.

b. Er du i tvivl om drift eller vedligehold så stop og kontakt materieludvalget!

2) Betjening af kompressorer
Generel info: Klubbens primære kompressor har overvågning på olie, temperatur samt filtre og kan ikke starte hvis der er fejl på en eller flere af disse. Kompressoren kræver derfor et minimum af instruktion for at bruge.
Klubbens rejsekompressor har ingen overvågning og kræver derfor mere instruktion. Filteret skal skiftes for hver 100 drift timer – kontroller at sidste filterskift er mærket tydeligt når den bruges.

a. For at betjene klubbens kompressorer kræves instruktion i brug af disse.
b. Instruktion kan gives af medlemmer udpeget af materieludvalget.
c. Flasker der fyldes på klubbens kompressorer skal være have modtaget et visuelt eftersyn inden for de sidste 12 måneder.
d. Alle defekter meddeles til den ansvarlige for udstyret – se http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/
e. Påfyldning af olie, udskiftning af filter og andre service relaterede opgaver kan udføres af medlemmer instrueret i dette – timetal samt hvad der er udført meddeles til den ansvarlige for udstyret – se http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/

3) Betjening af dekanteringsslanger
a. For at betjene klubbens dekanteringsudstyr kræves kompetencer i dette – f.eks. et CMAS Blender certifikat.
b. For at bruge klubbens dekanteringsslanger kræves instruktion i brug af udstyret samt afregning.
c. Instruktion kan gives af medlemmer udpeget af materieludvalget.
d. Dekanteringsslanger kan bruges til dekantering af helium – men må aldrig efterlades monteret på heliumflaske eller på anden måde tryksat med helium.
e. Flasker mv. der anvendes med ren ilt skal være rengjort til formålet.
f. Slanger mv. må ikke adskilles eller på anden måde modificeres uden aftale med materieludvalget.
g. Alle defekter meddeles til den ansvarlige for udstyret – se http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/

4) Betjening af booster
Generel info: Boosteren må maksimalt få 50 Bars tryk på inputsiden. Boosterens overtryksventil er sat til ca. 230 bar – men svinger afhængigt af temperatur. Der må maksimalt boostes 1:10 (Input tryk:afgangs tryk).

a. For at bruge klubbens booster kræves kompetencer i dekantering f.eks. et CMAS Blender certifikat.
b. For at bruge klubbens booster kræves instruktion i brug af denne samt afregning.
c. Instruktion kan gives af medlemmer udpeget af materieludvalget.
d. Boosteren kan bruges til dekantering af helium – men må aldrig efterlades monteret på heliumflaske eller på anden måde tryksat med helium.
e. Generelt: Flasker mv. der anvendes med ren ilt skal være til rengjort til formålet.
f. Boosteren med slanger må ikke adskilles eller på anden måde modificeres uden aftale med materieludvalget.
g. Alle defekter meddeles til den ansvarlige for udstyret – se http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/