Tjekliste

Før afgang fra Farum

 • Kontroller oliestand og påfyld hvis nødvendigt.
 • På gummibådene tjekkes benzinstanden:
 • Benzintanken i Havtasken skal være fyldt til 26 L
 • Dunken til Gummibassen skal være fyldt til dækslet når den står op
 • Check pontonerne – det er nemmere at fylde hjemmefra. Luftpumpe medbringes.

I vandet/Før brug:

 • Transportsikring af motor og båd fjernes/ deaktiveres.
 • Lygtebom afmonteres og man sikrer at stik ikke neddykkes. På havtasken vippes lygter ud til siden.
 • Gummibåd: Bundpropper og dræn lukkes/sikres
 • Motor hæves til Stop
 • Traileren bakkes i vandet, bremserne må ikke komme i vandet.
 • Evt. håndtag monteres på spillet og båden sættes i vandet. Vær forsigtig, når bådene ruller af den nederste rulle.
 • Targabøjlen (på Havgassen) rejses og fastspændes.
 • Hovedafbryderen (placeret under sædet) tændes.
 • Instrumenter tændes
 • Gummibåd: Udluftningsskruer på tanken åbnes.

Start af motor:

 • Gummibåd: Pump bolden på benzinslangen. (Havgassen pumper selv)
 • Husk dødemandsknap.
 • Choker aktiveres ved at trykke tændingsnøglen opad på Havgasse og Havtaske
 • Choker på Gummibassen trækkes ud på motoren, og gashåndtaget justeres til markeret startposition.
 • På havgassen nulstilles forbrugsmåleren

Op af vandet/efter brug

 • På havgassen: Aflæs benzinforbrug
 • Båden tømmes helt før ophaling
 • Luk udluftningsskruen på benzindunke i gummibådene
 • Monter beskyttelsesdæksel på GPS/Ekkolod
 • Traileren bakkes i vandet, bremserne må ikke komme i vandet.
 • Motoren skal helt op før båden kan hales op.
 • Når båden er oppe, så sikres bådene med reb eller karabinhage til traileren.
 • Gummibådene sikres også med rem over den bagerste del.
 • Hovedafbryderen slukkes.
 • Tøm bådene for affald

Påfyldning af brændstof:

 • Havgassen fyldes med 95 oktan. Bruger omkring 1.5 l/sømil og har en tankkapacitet på 235 l. Båden tankes kun hvis tankniveauet er under halv. Tanken fyldes helt op.
 • Havtasken fyldes med 92 oktan til 26 L. Bruger omkring 1 l/sømil.
 • Dunken fra Gummibassen fyldes med 92 oktan til dækslet i opretstående position. Herefter tilsættes 1% to-takts olie (beregnet efter den påfyldte mængde)
 • Efterfyld olie når I er retur i klubben – olien står i den store garage.

Afregning:

Se turprisberegneren