Kontingenter

Årlige kontingenter er i 2018:

Aktivmedlemsskab 900,00 kr (Opkræves halvårligt. Januar, Juli, 2×450 kr)

Familiemedlemsskab 50,00 kr. (Opkræves årligt. Januar)
Passivmedlemsskab 100,00 kr (Opkræves årligt. Januar)
DSF 300,00 kr. (fastsættes af DSF, opkræves sammen med øvrigt kontingent.)

Gebyrer

Rykkergebyr 50,00 kr