UV-rugby

28/3-2009

Uv-rugby fra kanten Sæsonens sidste to kampe skulle foregå på hjemmebane i Farum Svømmehal mod rækkens nummer et og to. Havbasserne stillede med 12 mand omklædt, hvilket kun ses en eller to gange om året, men landskampen var om aftenen og der var åbenbart ikke andet i fjernsynet lige den eftermiddag. Af samme årsag var der også rebreatherkursus og lidt andet badning i den lave ende.

Badning i oprørte vande

Første kamp var mod Stevns, som vi desværre tabte til, da vi besøgte dem i efteråret. Dengang havde vi ikke fuldt hold, så der var en bedre stemning denne gang. Nu er det ikke meget man kan se fra kanten, men i hvert fald pressede Havbasserne hårdt på i modstanderens ende uden at omsætte overtaget i scoring. Da spillet vendte viste holdet sig som en enhed, og med et islæt af synkronsvømning kastede alle undtagen målmanden sig op på kanten, og pludselig var Stevns foran. Presspillet fortsatte og Søren fik omsider bonus ud af anstrengelserne og fik udlignet. Det meste af kampen pressede Havbasserne hårdt på, og Stevns lavede kontraer. Heldigvis blev det Havbasserne, der fik scoret det afgørende mål ved Mik, altså 2-1 til Havbasserne.

Og tak for kampen

Den næste times tid gik med restituering, og taktiske overvejelser, hvor vi så Kalundborg tæve Stevns med 8-4. Det gav en vis spænding om udfaldet af den forestående kamp. Vi havde godt nok tabt den første kamp mod Kalundborg i efteråret, men vi havde på den anden side ikke spillet mod dem.

Heldigvis kom Havbasserne foran efter kort tid og Kalundborg virkede noget mærket af kampen mod Stevns. Det gav lidt spil i overfladen og det er jo der Havbasserne er bedst. Og passende, for så er det nemmere at følge bolden, når man ikke er i vandet. Klubbens eneste mand med pædagogisk uddannelse begyndte at opdrage en af de unge fra Kalundborg, og det kostede PIV 2 minutters i boxen, hans første nogen sinde, tror jeg. Rygterne fra bunden sagde (og det er jo næsten lige så sandfærdigt og godt, som at ha’ set det selv), at Kalundborg spillede meget disciplinerede omkring egen kurv uden at angribe boldholderen, så de kunne sultes ud! Hvem der scorede hvornår blev aldrig klart for mig, men Havbasserne vandt 4-1. Søren, Mik, Kasper og Juhl hævdede at de havde scoret, og ingen andre havde indvendinger.

Fuldt holdFuldt hold, nej alle var ædru

Man kan sige meget om uv-rugby, men det er ikke en publikumsvenlig sport. Desværre gjorde de mange udskiftninger, at en del af spillet rent faktisk foregik på bunden, hvilket ikke ligefrem gjorde det bedre…!

Mht Havbassernes placering midt i rækken, så er det vigtigste i sport ikke at vinde, men at deltage. Og det har netop været det svage punkt for Havbassernes hold, specielt til de to kampe i starten af turneringen, hvor vi ikke mødte frem!

Kim R – som har givet uv-rugby fingeren

Robert

21/3-2009

Robert S/SDet er jo efterhånden noget tid siden det har været dykkervejr på en dag hvor der har været tid til dykning så der skulle ikke meget overbevisning til før der blev sagt godt for vejret selvom det måske ville banke lidt på vejen hjem. Der var en jævn vind fra vest og gråvejr hele dagen så det var godt nok. Vi var 4 der mødte i svømmehallen. Kim skulle dog på arbejde men ville prøve at nå ud i havnen inden vi sejlede. Vi kørte lidt tidligt og på vejen mødte vi Nick som kom noget sent men han fandt selv ned til Rungsted.

Sabella Sabella på stævnen

I havnen var Rene allerede klar så det var bare at putte båden i vandet og få den fyldt med udstyr til 2 dyk. Teddy fik lov til at sejle og det gik fint især i starten på det blanke vand. Der kom lidt bølger lidt længere ude og båden hoppede lidt omkring i bølgerne. Ved robert lå der allerede en båd på vores vrag. De havde allerede bundet på og vi ventede lige på at deres dykkere kom på tovet før vi smed dræget i agten på vraget. Teddy og Rene gik ned og fik bundet på bagerst i styrbordsside.

Trådnøgensnegl Lille korthåret trådnøgensnegl

Vandet var ikke meget bedre end vejret og sigten var kun omkring 2 meter, men når man ikke har været i vandet længe er alt jo godt. Der var masser af liv på vraget dog var havålen, stenbidere og troldkrabber ikke tilsted. Det blev til en tur rundt på vraget  og tage lidt billeder hist og her. Ikke meget nyt men en fisker havde dog lagt et net ind over stævnen hvor det sad fast og fangede flade. Det må skæres næste gang vi kommer der ud.

Busknøgensegl Busknøgensnegl

Så var der lige noget overflade tid der skulle og varmt var det ikke så det blev kun til lidt over en time så var det i vandet igen. Et par stykker sprang sidste dyk over pga. af kulde eller søsyge. Andet dyk var ca. det samme om første dykket dog blev det også en tur ned langs roret til skruen.

Sejlturen vej imod vinden var ikke så slem da vi tog den med ror indtil vi kom ind under land hvor vi lige kunne få brændt motoren igennem, den gamle spand er stadig i stand til at sejl omkring de 33 knob.

Henrik Manley

Stor frynsesnegl 3 frynsesnegle der holder sammen

Pyntekrabbe Pyntekrabbe der sidder og spiser en frynsesnegl

Robert S/S

 

21/3-2009

Robert S/S

 

 

Aller først … denne beretning er skrevet en gang før denne men kom til at trykke forkert så den blev slettet.

 

Efter vejrudsigten skulle det være dykker vejr i dag så Anders havde samlet nogle der ville med en tur på Robert, så vi mødtes i Rungsted kl. 0900 vi fik udstyret læsset i Tornadoen  og så var det afgang, vejret var let skyet og der var små bølger.

 

Vel ankommet blev vraget hurtigt fundet og Anders fik tjansen at binde på, så var det Flemming og min tur, der var bundet på ved daviden, da jeg var fremme ved stævnen kunne jeg godt høre at der skete noget på overfladen, først startet tornadoen og samtidigt kunne man høre en motor lidt længere væk så sejlede Anders væk og en anden båd sejlede over og lidt efter kom Anders tilbage til bøjen og bandt på.

 

Da vi kom op kunne vi så forstå at en halv stor trawler havde lige kurs mod os og for en sikkerheds skyld blev der gjort klar til at sejle, da det ikke så ud til at den ændre kurs sejlede Anders væk og trawleren sejlede vores bøje ned, der blev nu sejlet efter trawleren og da vi var på siden af den var der ingen at se i styrhuset alle 3 fisker stod og renset fisk på dækket, så det var en skam at bundtovet med kæde og dræg ikke fik fat i skruen.

 

Samtidigt havde Flemse en fri opstigning så der ville en dekobøje ikke hjælpe meget. Der blev også tabt et blybælte da det skulle rækkes om bord, Anders snakker om en stige, der blev smidt en line med blylod på hvor det blev tabt.

 

På andet dykket gik Anders ned af linen og fandt det lidt efter og sendte det op med hævesæk og lidt efter kom han også op da han ikke kunne finde vraget efter lidt runderen på mudder bund, så efter vi andre havde dykket gik turen hjemad.

 

Sten

Generalforsamling

14/3-2009

Ordinær Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSULørdag d. 14. marts kl. 17.00 i Farum Svømmehal  Dagsorden

 1.  Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster. På valg er formand (Kim R) og bestyrelsesmedlem (Sten). Begge modtager genvalg. Alle suppleanter er på valg.
 7. Valg af revisor
 8. Valg af medlemmer til diverse udvalg.
 9. Valg af medlem til FSU’s repræsentantskab
 10. Eventuelt (fremsatte forslag kan ikke vedtages på nærværende generalforsamling)

General forsamlingenDen lovligt indkaldte general forsamling

Referat fra Ordinær Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU

Ad 1. Kasper Møller valgt til dirigent, og han fandt, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.

KasperKasper holdt styr på regler og taler

Ad 2. Bestyrelsens beretning: Der har igen i år været udbudt og gennemført mange gode dykkerture af kortere og længere varighed, og vi har stort set ikke haft kapacitetsproblemer med bådene på klubturene, når man ser bort fra Lysekil og Ålesund. Efterårssæsonen har af flere årsager været mere afdæmpet end normalt, men det meget blæsende vejr gavnede i hvert fald ikke. Vores traditionsbundne arrangementer som Fisketur, Krebsegilde, Oktoberfest, Julefrokost, Juleaftensdyk og Fastelavn i Furesøen er igen i år blevet gennemført med mange deltagere. Specielt Juleaftensdykket var meget overbevisende, og har imponeret i flere andre klubber   Vores UV-rugby kører med rimelig og til tider næsten overvældende deltagelse. Med vores genvundne status som turneringshold og med et nyt fungerende sportsudvalg (Mik), kombineret med et par ildsjæle, der endnu ikke er brændt helt ud, er aktiviteten fastholdt, mere eller mindre, hen gennem sæsonen. Der er dog mulighed for forbedring – bl. a. ved at starte til tiden i svømmehallen.   Økonomisk har vi haft et godt år – vi kan ikke tale om finanskrise hos os. Vi har fået lidt flere medlemmer i årets løb, og de bidrager positivt til det samlede resultat.   Uddannelsesfronten er blevet styrket i årets løb. Hans er blevet Basic Nitrox- og Blenderinstruktør i årets løb, og det kan medlemmerne så nyde godt af fremover. Specielt dem, der ikke er nitroxdykkere eller blendere endnu. Hans har udsendt mail for at sondere interessen for de forskellige kurser. Kenneth og Jacob har for første gang i Havbasse-historien gennemført PADI AOWD kursus, hvor de havde 6 elever. Det var let for de fleste, for der var kun enkelte dage, med involvering fra resten af ”klubben”. Uddannelsesforløbet gentages i foråret 2009.

KimKim kunne berettet om endnu et godt dykkerår for Havbasserne

Vores materiel har klaret sæsonen uden de store problemer. Der har kun været et enkelt ”nedbrud” på kompressoren af betydning. Båd og trailer har også klaret sæsonen, kun stigen måtte en tur på værft. Vi har endnu ikke fået købt den boosterpumpe, som vi ønsker os, men flere meget dedikerede og kompetente personer arbejder på at finde en både teknisk og økonomisk forsvarlig løsning. Og boosteren er i budgettet for det kommende år.   Og så den årlige ros til Sten og Smeden. Mange gør meget for klubben, men den indsats Sten yder for er uvurderlig. Hans ihærdighed holder også Smeden beskæftiget, så dem skylder klubben igen i år en særlig tak! Sten holder i øvrigt også mange andre i gang!   Svømmehallen har fået ny struktur og har ikke længere offentlig åbningstid. Det har givet uro i foreningsregi i det sidste halve år. Vi har ikke ændret på vores tider, men der har været mange dialogmøder mellem klubberne i FSU, andre klubber i Furesø Kommune og svømmehallens ledelse. På sigt åbner det for andre foreninger at komme ind i Farum Svømmehal, men konsekvenserne heraf er uafklarede.   En ting, vi ikke har nået i årets løb er emneaftener. Der er flere interessante emner, som vi gerne vil se og høre mere til, og vi vil prøve at få det gennemført i løbet af næste vinter, Vi vil blandt andet gennemføre en sikkerheds/førstehjælpsaften, dels fordi ikke alle automatisk har gennemført forløbet i forbindelse med deres uddannelse, og dels fordi det er lang tid siden for os andre.   Vi forventer at fastholde klubbens høje aktivitetsniveau. Vi har ikke noget fremadrettet vækstmål for klubben, og vi kan stadigvæk optage nogle nye medlemmer, men vi kan ikke vokse ubegrænset med det materiel vi har i dag. Vores medlemstal er stabilt og svagt stigende – vi har nettofremgang for at bruge en DSF-kliché. Vi har også visioner i Havbasserne, men ud over det materielle, er vi så selvfede, at vi tvivler på vi kan gøre det meget bedre, vi vil blot bevare det bestående!

Ad 3. Gennemgang af det reviderede årsregnskab. Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Revideret regnskab til godkendelse på ordinær generalforsamling. Gennemgang af budget for 2009. Budgettet godkendt Budgetforslag for 2009 til godkendelse på ordinær generalforsamling.

Regnskabet Nicolai slap nemt over regnskabet som blev underskrevet uden bemærkninger

Ad 4. Ingen forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Kontingentet fastholdes på 900 kr /år + DSF for aktive medlemmer, 100 kr for passive medlemmer og 50 kr for familiemedlemmer. Indmeldelsesgebyr for aktive åbentvandsdykkere er 400 kr.

Ad 5. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Valg til bestyrelse: Formand. Kim R. genvalgt. Bestyrelsesmedlem Sten genvalgt. Suppleanter til bestyrelsen: Søren Bergstrøm, Lis, Thomas

Ad 7. Karin genvalgt som revisor

Ad 8. Valg til udvalg.   Materialeudvalg: Sten, PIV, Peter Römer, Flemming   Turudvalg: Manley, PPP, Marianne, Flemming, Lotte, Thomas   Sportsudvalg: Mik   Sikkerhedsudvalg: Lotte, Hans   Aktivitetsudvalg: Lis, Lotte, Hans   Trivselsudvalg: Lis, Kasper, Juhl, Bent   IT: Henrik Rasmussen, Kim Wolders, Manley (konsulent)

Ad 9. Peer Iversen genvalgt til FSU-repræsentantskab

Ad 10. Sten fortalte, at Havgassen havde fået en revne i bunden, måske pga rullerne på traileren. Materialeudvalget ser på skade og årsag   Ny RIB foreslået som supplement/erstatning for Havgassen, da regeringens planer for afgifter på store varebiler kan få dramatiske konsekvenser for brugen af Havgassen. Vi har ikke plads til en ny båd, og vi skal vurdere vores fremtidige behov. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med forslaget.   Forslag om Speedbådskursus i løbet af forårssæsonen. Henrik Rasmussen ikke afvisende og vil prøve om det kan arrangeres.   Kim R.

Østersøen

7/3-2009

Østersøen d. 7. marts 2009 7 uger og 6 dage, 55 døgn, 1320 timer… Så lang tid var der gået siden mit sidste dyk! Man skal tilbage til sidste århundrede i min imaginære logbog for at finde en pause af tilsvarende længde, men når alt kommer til alt, så var det jo en ret gunstig årstid at ha’ den tvungne pause.   Endelig skulle det være – der var båd og godt vejr, og der var tilmed også en god grund til at gå i vandet – ikke at man behøver nogen! På bestyrelsesmødet sent aftenen før var der ingen smalle steder, alle var topmotiverede og klar til morgendagens dyk, ikke mindst mig selv! Da morgenen kort efter oprandt, var der knap så meget entusiasme. Rutinerne var blevet lidt rustne, alene det at pakke udstyret derhjemme var en næsten uoverkommelig prøvelse. Hvor var stumperne, og hvad skal man bruge på en dykkertur? Normalt er tasken næsten klar, og udstyret ikke helt tørt. Nu skulle det findes rundt omkring.  Jeg valgte i frustration at læse avisen og drikke lidt kaffe for at være helt sikker på at få travlt, og kom i sidste øjeblik i tanke om, at lygten gerne ville strøm på batteriet, så den fik en kort tur i laderen, mens jeg gjorde resten klar.   Af sted mod Farum og den lidt kiksede dag fortsatte, min fjernstyring til bommen ved svømmehallen duede ikke. Jeg skulle kun hente en enkelt flaske og mit bly, så det gik jo endda. Juhl og Thomas var ved garagen, og vi valgte i bedste miljørigtige stil at pakke os i Juhls bil. Efter omladning af mit udstyr gik det af sted mod Sverige. På turen fik Thomas og jeg sikret os et par ømme skuldre ved akavede stillinger på ”tomandssædet” i Juhls bil, så smerter i skulderen efter dykningen ville ikke nødvendigvis være dykkersyge!

Dykkeres rod

Ved laden skulle vi lige hive gummibåden ud af vinterhiet og køre ned på havnen, hvor vi mødtes med det sædvanlige lokale slæng, der skulle ha’ nyheder fra det store udland. Vi prøvede efter bedste evne at få gjort os selv og udstyret klar, men der var ikke det sædvanlige flow over tingene. Alt var li’som meget mere svært, end det plejede at være, og det var ikke kun hos mig! Jeg begyndte så småt at forstå, hvorfor folk, der ikke dykker ret tit, er langsomme og holder op med at dykke, fordi det er besværligt.   Vi kom af sted efter en rum tid, og den friske luft på havet bekom os vel efter lugten i havnen! Vi sigtede mod et af de gamle trævrag, hvor vi skulle prøve fiskelykken. Da positionen blev nået og lod og bøje var smidt overbord, blev der dømt nøl! Der var ikke meget drive og energi over folket, men enden blev, at Thomas hoppede i og bandt på, Juhl fulgte og så skulle vi andre finde en orden, der passede os. Henrik havde glemt de tykke sokker og lånte et par af Lis og hoppede i kort efter. Lis og jeg brugte tiden til at bekræftet hinanden i, at vi egentlig slet ikke havde behov for at dykke.

Rimeligt vejrPænt vejr i Østersøen

Efter en halv times tid kom Juhl i overfladen og mukkede lidt. Han havde punkteret en tørhandske under et heroisk redningsforsøg af en nødstedt torsk, der var fanget på en vildfaren, og stadigvæk fiskende, langline på vraget. Torsken led en krank skæbne, den stod ikke til at redde. Enten fordi den havde slugt krogen, eller også fordi den havde en harpun i hovedet. Lidt efter kom Thomas og Henrik op med hver deres lille fisk.

En af hverdagens helteEn af hverdagens helte

Meldingerne fra dybet var ikke voldsomt motiverende, når man i forvejen ikke var alt for opsat på det forestående dyk. Koldt, dårlig sigt, strøm på vraget og ingen fisk, vi ku’ li’så godt sejle hjem med det samme! Men der skulle jo bindes af og derfor måtte vi ned.   Som så mange gange før viste det sig, at vores ”venner” var fulde af løgn, sigten var godt nok kun 6-8 meter på bunden, og vel var der ikke mange fisk og der var da også lidt strøm, men det var sikkert fint, når man dykkede efter Thomas og Henrik…   Lis og jeg fik kikket under og mellem en masse planker, og der var da flere spiselige torsk dernede. Den største opgave var at komme ind til dem, for de lå og trykkede sig langt inde. Efter en halv times tid ville Lis op, og jeg tog lige en lille rundtur, når jeg nu endelig var kommet i vandet. Min dårlige finger var blevet følelsesløs i det kolde vand – 1,6 °C i overfladen, så den var holdt op med at gøre ondt og generede mig ikke på dette tidspunkt. Jeg fik fat på en pænt stor torsk og holdt den i et brydegreb, der var en OL-kæmper værdig, mens jeg prøvede at pacificere den, og det var ikke let. Jeg fik viklet mig ind i det meste af det, jeg havde med ned, og vist nok også noget, der ikke var mit. Jeg holdt dyret i favnen og skulle svømme hen og binde af, og så op til lidt ufortjent deko, jeg havde desværre kun en tynd nitrox på. Mine syv minutter gik langsomt, mens jeg havde krydset benene om Henriks meget tynde bundtov og holdt krampagtigt fast på min fisk.

Op i varmen

Da jeg omsider kom op i båden var der ikke meget andet end hån og latter fra de andre over min indviklede situation, dog viste Thomas, efter en stund, sig fra hans sædvanlige hjælpsomme side og prøvede at frigøre mig fra snore, ledning og regulatorslange – og ikke mindst fiskene. Jeg rystede som et espeløv, da jeg endelig fik smidt den tungeste del af udstyret, men jeg fik hurtigt lidt førstehjælp fra Henriks lommelærke og blev heldigvis kureret for rystesygen, mens jeg tænkte, godt min bil er derhjemme.   I båden undrede vi os lidt over et vragfund, et blåt glasskår fra et lanterneglas, det ser vi jo ikke hver dag, men det kunne da bruges til blåfilter foran kameraet! Da vi var blevet trætte af at se gennem farvet glas, blev fiskene renset, og her viste det sig, at den torsk jeg havde haft i favnen, havde 3 mere eller mindre fordøjede isinger (fladfisk) i maven.

Spændende blåt glas

Af sted mod Brostensvraget, hvor vi tidligere har haft held med fiskeriet. Denne gang slap jeg for at gå i vandet, dels havde jeg ikke ret meget luft (god undskyldning lige indtil jeg blev tilbudt en anden flaske) og dels havde jeg jo lige drukket alkohol, og lige denne dag tog jeg det alvorligt. På Brostensvraget blev der ikke bundet på, da Lis og jeg blev i båden, og de andre blot ville ha’ et kort dyk. Der gik også kun ca. 20 minutter før Juhl var oppe igen. Han havde lånt et par vådhandsker, af god kvalitet og uden huller, og frøs om fingrene. Han mente, et par utætte tørhandsker varmede lige så godt eller bedre. Thomas og Henrik poppede kort efter op ved bøjen med yderligere et par fisk.   Efter endnu lidt fiskerenseri blev kursen sat mod havnen med en dejlig kold øl i hånden, så man efterfølgende kunne føle sig rigtigt trængende hele vejen mod land. I havnen var der lidt mere fart over os denne gang, så vi fik ret hurtigt pakket båd og biler, selv om det kneb med plastikposerne til fiskene. Ved laden, havde Ingemar benyttet sig af lejligheden til at splitte sin bil ad lige midt i porten, hvor gummibåden skulle bakkes ind. Båden blev efter kort overvejelse klodset op ude på marken, og så kunne Ingemar flytte den ind, når bilen igen kunne flyttes, og når han i øvrigt kunne låne en traktor hos naboen. Måske står den på marken endnu!

In the mud

Kim R. – back on track! 

 

Bestyrelsesmøde

6/3-2006

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts 2009Tilstede: Lis, Hans, Sten, PIV, Juhl, Nicolai H., Kim R

1. Siden sidst:

 1. Flaskeeftersyn afviklet og flasker trykprøvet. Flere flasker skal renses og er pt. nede i garagen, hvor ejerne gerne må tage aktion.
 2. UV rugby sejr i Roskilde, hvor flere af de nye fik deres ilddåb.
 3. Fastelavn i Furesøen med mange deltagere, specielt på land.
 4. Dykning stort ses på standby på grund af blæst og vintervejr.
 5. Marinbiologikursus i samarbejde med Jernlunger og VSK. Hans underviser efter CMAS-standarden, og deltagerne vil efter kurset modtage et certifikat.
 6. Der er kommet nyt kodeord til alarmen. Koden kan oplyses hos Kim R.

2. Økonomi

 1. Økonomi, herunder årsregnskab for 2008 og budget for 2009 gennemgået.. Boosterpumpe integreres i budgettet inden generalforsamlingen (Nicolai)

3. Generalforsamling

 1. Bestyrelsens beretning gennemgået, og er klar til generalforsamlingen.
 2. Ønsket om en mindre RIB er igen kommet op, og vil blive berørt under Eventuelt på generalforsamlingen.
 3. Afterparty – Lis og Juhl koordinerer. (Lis, Juhl)

4. FSU/Svømmehal

 1. Vandpladstid ansøgning afsendt samlet for FSU. Vi forventer at få de samme tider i den kommende sæson.
 2. Lokalerenovering af det store fælleslokale overvejes i FSU, endnu ikke afklaret. (PIV, Kim R)
 3. Svømmehalstid i juni måned er pt. mandag 19:00 -20:40. Vi forsøger også at få onsdag 19:00 – 20:20 (Kim R)
 4. Der er ikke aftalt eller afholdt brugermøder med svømmehallen, som ellers aftalt. Vi afventer pt.
 5. Vi har fået lovning på et antal nye nøgler og nøglekort, og nu ser det ud til, at det omsider er ved at lykkes. (PIV, Kim R)

6. Materiel

 1. Bremsekabler på traileren monteres lørdag (Sten, Peter Rømer, PIV, Bent)
 2. Flaskerenseren er til tjek hos smeden og evt. ombygning, da enkelte lange 12 l flasker ikke passer i maskinen (Lennart, Sten)
 3. Bådservice arrangeres inden sæsonstart. (Kim R)

8. Eventuelt

 1. Prisen for gæster på turene blev diskuteret. Prisen for gæster vil for fremtiden være den samme som for medlemmer, jf. gængs praksis. Ved kapacitetsproblemer har medlemmer fortrinsret.

Datoer

 1. Generalforsamling lørdag d. 14. marts kl. 17:00 i svømmehallen.
 2. DSF repræsentantskabsmøde søndag d. 19. april kl. 10 i Roskilde (Manley, Nicolai, Kim R)

Kim R.