Endelig Påske

31/3 2013

Endelig påske Så blev det endelig påske og selvom antallet af dykkedage – på grund af vejret – skrumpede gradvis ind, fra de planlagte 4, til 3, til 2, for til sidst at ende med bare én dag i Øresund, ja så kom vi da endelig afsted.

KlargøringAlt gøres klar i en solbeskinnet, men tilfrosset havn

Første blev Emil Retzlaff valgt som dykkemål, det var længe siden nogen af os havde været der og snart havde vi smidt loddet, på vragets højeste punkt. Strømmen var dog noget kraftigere end ventet, lige godt 2 knob og sydgående. Kim blev smidt i og det er altid sjov at se en dykker svømme godt til og alligevel bevæge sig baglæns, han nåede dog bøjen i fin stil, – men så! Vandet omkring ham brusede som en Jacuzzi på kogeprogram, hans sekundære automat blæste og frøs derfor straks i åben tilstand, så da vi nåede hen til ham få minutter efter, var hans luftmængde reduceret betydeligt. Øv! Samtidig havde han trukket loddet ud af vraget og vi var drevet adskillige hundrede meter. Emil Retzlaff kan godt være lidt svær at ”få fat i”, idet de omkringliggende sandbanker flere steder ligger op ad vraget, som derfor visse steder går i ét med havbunden. Nå, men det var jo lidt halvkoldt og i stedet for at forsøge samme sted igen, enedes vi om at tage Otto få hundrede meter væk og mens vi sejlede derover, brækkede Kim isklumper af sin automats første og andet trin, ja selv den der lukkefætter som sidder på slangen og som skal sikre imod free-flow, var omsluttet af is. Dette forklarede jo, hvorfor det ikke var lykkedes ham at lukke for den og bekræfter samtidigt hvad jeg altid har påstået; at den slags er noget popsmart lort, som kun fungerer i udstyrsforretningen og aldrig, når man virkelig har brug for det på havet.

Frossen free-flowcontrolSmart lukkeventil med is på

Snart nåede vi Otto, loddet blev smidt i, Kasper blev smidt i og så var det sådan set ved at være min tur, men jeg frøs nu så meget om fødder og lægge (dragten var stadig lidt våd i benene efter sidst), at jeg overvejede at lade være med at dykke. Så røg PIV i og snart efter kom Kasper op, med sig havde han et stort smil og en beretning om, at sigten var rigtig god. Han havde også en kop, med ”Thomas Wilson & Sons” logo og nu syntes jeg pludselig ikke, at jeg frøs så meget længere.

OttoS.S.Otto, bygget af Charles og William Earle, Hull i 1867

I røg jeg og efter de første 7-8 meters armgang i 2 knobs isvand, reduceredes strømmens kraft samtidigt med at temperaturen steg. Jeg svømmede mig først en runde på vraget langs lønningen, hvor rødtungerne ofte ligger, men jeg mødte ikke en eneste. Så krydsede jeg henover agterdækket og ned på bunden, her var meget turbolens og jeg svømmede snarere sidelæns end fremad, de tunger jeg mødte var meget sky så det blev heller ingen fisk i dag. Oppe på broen igen, blev der lige tid til at grave en fin tallerken frem og herfra kunne jeg skimte bundtovet, som krydsede hen over vraget. Jeg var oppe og gøre klar til at frigøre kæden, men så at jeg stadig havde bundtid tilbage, jeg tog derfor lige en tur mere omkring broområdet og så var det endelig tid, til at komme op i kulden igen. Da jeg efter at have frigjort kæden, blev trukket diagonalt henover vraget, slog det mig at Kim ville have taget et lille dyk til afslutning, ja jeg huskede pludselig at vi havde aftalt, at jeg ikke skulle binde af – undskyld Kim.

Dagens besætningEndelig hjemad, bemærk at Kasper havde glemt dykkerflaget 😉

På vej ind drak de andre en øl, men jeg havde kun lyst til et varmt bad. Jeg var gennemkold og stiv i ryg og ben, det var derfor dejligt at komme ind og få dragten af og vinterfrakken på. Et kalorierigt måltid uden smag eller ernæringsmæssig berettigelse, blev herefter indtaget i en rigtig familierestaurant. Vi fik afregnet, talt om hvem der havde frosset mest (jeg vandt) og selvfølgelig om, at det havde været meget rart at være på/i vandet, selvom jeg havde snydt Kim for hans dyk.Allan Jensen

Generalforsamling

Referat  fra ordinære Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU, lørdag den 9. marts kl. 17:30  1) Valg af dirigent, samt stemmetæller. # Thomas blev dirigent, Kasper blev stemmetæller; Referent, Lotte2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.# Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.Det er ved at være en rutinepræget opgave at skrive beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og for at gøre det nemt, er der set på de sidste tre års beretninger og sakset passende elementer. Det var ikke mange nye kommentarer, der skulle skrive! Er det godt eller dårligt? Både – og! Vi mangler nok nye kræfter og ideer, men det fungerer jo OK i hverdagen, for det meste i hvert fald!Endnu et år er gået og igen er vi sluppet uden alvorlige ulykker i klubben. Det nærmeste vi kom i 2012 var vores julefrokost, og selv om vi var mange, der var døden nær dagen efter, så overlevede alle, så vidt vides.Vores dykkeaktivitet har været lidt op og ned gennem året, igen med den gamle undskyldning med vejret, men der er nu også flere af de gamle kræfter, der har været sjældne gæster på turene i årets løb. Det er heldigvis delvist kompenseret ved at andre har været med, men på de dårlige dage, har vi haft gæster med på turene, for at være nok. Vores aktivitetsniveau er dog væsentligt over gennemsnittet for de klubber, vi kan sammenligne os med. Og – i forbindelse med turene – husk at skrive en turberetning – der er mange, der læser vores beretninger, og selv om både tekst og billeder til tider kan virke som gentagelser, vi bliver rost for det rundt om i landet – der er åbenbart ikke andre klubber, der kan få beretninger på deres hjemmesider, men om det så er fordi, de ikke dykker..? Og vi kan blive bedre – der er stadigvæk en del ture, der ikke skrives om! Og klubbens sociale aktiviteter er næsten gledet ud af vores beretninger, hvilket er en skam, da disse aktiviteter i høj grad er med til at afspejle vores klubliv. Og mangler du noget mht. vores ture og klubliv? Så gør noget ved det – initiativer er velkomne!Vores økonomi er fremdeles god, selv om vi nok ikke skal slå os ind på brugtbilshandel. Og igen skal årsagen til vores fortsat sunde økonomi  bl. a. findes i de mange kyndige hoveder og dygtige (og villige!) hænder, der sidder på visse af medlemmerne, der samtidigt ikke er for fine til at få tingene gjort. Det skal de flittige selvfølgelig ha’ tak for, da det sikrer os en tålelig hverdag og forebygger dyre reparationer af vores grej! Men vi har også været heldige med, at der ikke har været større nedbrud af materiel karakter i det seneste år, præcis som sidste år, og sidste år…På materielsiden har i ikke foretaget væsentlige investering, når man ser bort fra bilen. Vi har gennem året haft stor glæde af vores nyindkøbte klubbil, og den er vi alle ovenud tilfredse med, den løser vores transportbehov fint!Samarbejdet i FSU, og med svømmehal/kommune kører nogenlunde, der er til tider udfordrende knaster, der skal slibes af, men det plejer at lykkes. Cafédriften er kommet i gang igen og det ser heldigvis ud til at fungere denne gang. Vores uv-rugby kører bedre end i mange år, der er mange til træning og højt ambitionsniveau hos nogen af spillerne. Vi kan som regel også stille med fuldt hold til kampene. Der er dog stadigvæk langt til Sydsjælland, så der er stadigvæk plads til forbedring.DSF har været en meget stille omgang i år, der er fortsat tale om recession stort set over alt i forbundet. Vi havde ellers håbet på, at der ville ske noget nyt, nu, hvor der er kommet nye folk i forbundsbestyrelsen.Emneaftener har der ikke været mange af i årets løb, så der kan vi jo klart forbedre os – hvis der ellers er nogen, der har spændende emner og energi til at arrangere!Men et tilbageblik på 2012 giver også anledning til at opfordre flere til at deltage aktivt i arbejdet i de forskellige udvalg, f. eks er der altid plads til flere i materiel- og trivselsudvalg, hvor der trækkes urimeligt store veksler på de få, der er aktive!3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.Medlemsantal er omtrent status quo i forhold til seneste årrække.Regnskabet er business as usual.Regnskabet er godkendt.4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.Regnskabet forudsætter uændret kontingentsatser. Uændrede kontingentsatser vedtaget.5) Forslag fra medlemmerne: Forslag stillet af Søren Bergstrøm: Udskiftning af ældre 200HK Johnson 2-taktsmotor på Havgassen til ny 4-takts Yamaha, jf. tilbud fra Trolling Centrum ApS, Taastrup. Udskiftning af motoren vil medføre reducerede lugt- og støjgener, og der er forventning om et reduceret brændstofforbrug. Leveringsomfang er sejlklar båd.Alternativ a) Yamaha F225 BETX 3,3l inkl. levering, klargøring og montage og Johnson 200 HK 2-takt i byttePris 151.890 DKK inkl. moms. Alternativ b)Yamaha F225 FETX 4,2l inkl. levering, klargøring og montage og Johnson 200 HK 2-takt i byttePris 179.500 DKK inkl. moms. # Benzinøkonomi sandsynligvis langt bedre ved at udskifte nuværende motor med ny model, men hvor meget bedre har også noget at gøre med båden og dens fyldningsgrad på ture – næppe bedre benzinøkonomi ved fyldt båd, men bedre ved lange ture og knap så fyldt båd.# Ny motor bliver dyrere i service end eksisterende.# Opmærksom tillige på holdbarhed af Havgassen, som har begyndende metaltræthed i skroget, dog ikke mere end 2 små huller på 13 år – båden holder måske 3-4 år endnu, men måske overlever den en ny motor. Skal vi hellere se på et helt ”sæt” bestående af ny båd og motor?#Den bedste og ikke nødvendigvis den billigste løsning skal vælges så vil kan dykke.# Afstemning omkring det stillede forslag; som ikke indbefatter om vi skal have ny motor ej heller alternative motorer.  # Bestyrelsens forslag er nedstemning af det stillede forslag, og under eventuelt fremsætte et forslag om at nedsætte et ny-motor udvalg.Forslag om køb af Alternativ a) og Alternativ b) faldt begge med 4 stemmer for og 8 stemmer imod. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.På valg er formand Kim Rønn Sørensen og bestyrelsesmedlem Sten Nordstrøm. Begge modtager genvalg. # Formand og bestyrelsesmedlem genvalgt.# Suppleanter: Kasper, Thomas P, Steffen, Jens .7) Valg af revisor# Karin genvalgt8) Valg af medlemmer til diverse udvalg# Materieludvalg, inkl. Kompressor: Steffen, Steen, Flemming, PIV# Sikkerhedsudvalg: Lotte, Hans# Turudvalg: Thomas, Lotte, Flemming, Marianne, Manley, PPP# IT-udvalg: Henrik Rasmussen, Nicolai, Manley (fortsat konsulent), Henrik Juhl (ny konsulent)# Trivselsudvalg: Lennart H, Henrik Juhl, Kasper (x2), Lotte (jule-konsulent)# Sportsudvalg: Mik, Kasper Rubin # UV-jagtudvalg: Jess (formand), Jens, Jacob 9) Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab# PIV genvalgt10) Evt. (fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende generalforsamling) #1 Tilkendegivelse af et ønske om indkøb af ny motor til Havgassen, ønsket er at bestyrelsen eller et nedsat et udvalg som indhenter diverse tilbud på ny motor og som indkøbes i den nærmeste fremtid (Steffen).#2 Tilkendegivelse om at forslå bestyrelsen at finde den bedste helhedsløsning på ny båd, ny motor, ombygning af båd, nyt båd-motor sæt, inkl. kaskoforsikring, tyverisikring m.v. indenfor den tidsramme der er behov for (Henrik drageflyver). De deltagende medlemmer: 5 stemte for forslag #1, 14 stemte for forslag #2 #3 Orientering om dykkerrib billigt til salg som kunne bruges som reservebåd, trailerbåret på land, fin til kortere ture, mindre antal dykkere (Manley).  De deltagende medlemmer: Bestyrelsen sættes til at kigge nærmere på tilbuddet.Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.ReferentLotte Høgberg

 

S.S. Otto

6/3 2013

Onsdagsdyk på OttoJuhl havde set et ophold i det ellers noget triste forårsvejr og var trådt til som koordinator på en Øresundstur. Lynhurtigt kom der en god portion tilmeldinger og mødetidspunkt blev sat til kl. 15-1530 i Helsingør.

PakningNæsten klar!

Jeg selv samlede Sten op på vejen fra Ballerup i højt solskin og 10-11 graders varme. Vi overhalede Havkassen på motorvejen og ankom således kort før den, dog til en noget mere overskyet udsigt end længere mod syd, men vinden var der heldigvis lige så lidt af som der var sol. I Helsingør var Juhl, Rene, Peter, Sten, Kasper, Piv, Kim, Allan og jegselv mødt op så der var næsten fuldt hus. Båden blev hurtigt smidt i vandet og efter lidt skubben frem og tilbage var der både plads til os og de fiskere der var på vej op af vandet med deres båd. Grejet blev pakket i båden sammen med diverse baljer og sportstasker.

I grejetMed ny chauffør er det klogt at komme i dragten, før vi når ud af havne!

Alle havde travlt med at fedte med deres grej så jeg hoppede om bag roret i badekaret og fik os manøvreret ud af havnen mens jeg febrilsk prøvede at få sat Ekkoloddet tilbage til normale indstillinger hvilket også til sidst lykkedes.

Den skyldigeSå langt, så godt!

Ankommer på positionen blev loddet gjort klar og smidt meeeen det kom også op igen for det lå vist ikke helt på vraget, i hvert fald ikke tæt nok på til at Allan ville hoppe i. I 2. forsøg og med kyndig vejledning fra formanden landede loddet på vraget. Loddet var lige blevet smidt da den velkendte lyd af oliealarmen gik i gang – og den blev ved lige indtil Piv fik trykket lidt på slanger og pumper – der er vist lidt at se på for mekanikerne i klubben. Nå men den blå røg indikerede jo at der var rigeligt olie så vi sejlede hen og fik smidt Allan i som havde fået det ærefulde erhverv at binde på.

På bænkenPå bænken…

Han fik 2-3 minutters forspring så hoppede også Kasper i og kort efter kunne vi så binde på. En fornøjelse at se linen stå absolut lodret efter de sidste par ture med 2-3 knobs strøm! I dag var der ingen strøm at spore i overfladen, dejligt! Peter, Rene, Juhl og Piv dumpede også i og efterlod Kim og mig i båden hvor vi fik plads til at røre os igen!

Skynd jerSidste mand i gi’r en omgang!

På trods af fraværet af solen var det mildt i vejret og lige til at overskue at vente på at de første igen kom op. Den første var Allan der havde et par tunger med op også og kunne berette om skiftende strøm på bunden og en middelmådig sigt, men til gengæld dejligt varmt. Kort efter begyndte de øvrige gaster at komme op af vandet. Peter havde leget storvildtsjæger og fundet en velvoksen torsk på bunden som han syntes skulle med op men ellers havde de øvrige været nådige og lade dyrelivet blive på bunden men der blev nævnt både sprutte og taskekrappe i listen af observationer.

Buskhoved - sur som sædvanligBuskhoved – sur som sædvanlig!

 Med gaster i båden kunne Kim og jeg dumpe i til et ganske tomt vrag, (bortset fra Piv som var på vej op da vi kom ned). Vi tog en tur langs bunden på bagbord side og her var en del tunger. Strømmen var skiftende fra noget der mindede om alle sider og især i agten var den meget stærk.

RødtungeSå mangler vi kun lige et enkelt søm…

Efter et par og tredive minutter var vandet der fossede ind af de elendige neoprenmanchetter der sad i ved håndled og halsåbnning i min lånte dragt ved at blive tilpas koldt til at jeg ville op og have varmen i båden.  Jeg efterlod Kim der var på jagt efter både blæksprutte og taskekrappe og skyndte mig op til sikkerhedsstoppet i det alt for kolde overfladevand.  Velankommet i båden blev man hånet bare fordi man savler lidt men fik trods alt lov at komme om bord 😉

NøgensneglIngen beretning uden nøgensnegle

En utålmodig Allan ville gerne have at jeg havde trukket Kim med op men han måtte vente yderligere 5-10 minutter før formanden var færdig med sine gøremål på bunden og bundtorvet kunne hives op. Kasper var tiltrådt som 2. styrmand og styrede os sikkert i havn hvor Havgassen blev parkeret med stor præcision.  Båden blev tømt og dem der ikke ville på Mac’D tog turen direkte til Farum mens vi øvrige spiste såkaldt fastfood. Det eneste der var hurtigt ved maden var dog mæthedsfornemmelsen der forsvandt kort efter man havde forladt restauranten ;)Tak for en fin tur og til Juhl, Peter og Rene der hentede og parkerede Havgassen så vi andre kunne køre direkte hjem (eller tilbage på arbejde).

PPP med lidt aftensmad PPP med aftensmaden

/Steffen