Bestyrelsesmøde 8. Juni 2020

Til stede: Steffen, Dennis, Jørgen, Jess, Piv, Henrik J, Klaus, Peter B 

1.     Siden sidst (Alle)  

Delvis nedlukning pga. Corona 

Aflyst Generalforsamling, Materialedag, Lysekil,  

Meget stranddykning under nedlukning. 

Intensiv dykning efter “åbning” med og uden flasker hhv. harpun. 

Piv har været en tur forbi tryktanken 

Velkommen til: Anders, Sebastian, Sophie, Alma, Morten, Rasmus, Johannes og Murat 

2.     Økonomi (Dennis)  

a.       Status dd   

Dennis gennemgik status. 

Medlems status: 

109 Medlemmer 

14 Passive 

18 Familie 

141 ialt 

3.     Generalforsamling 2020 (Steffen, Alle)  

24/6 kl. 17.00 i FSU mødelokalet.  

4.      Restriktioner på både (Steffen, Alle)  

Alle restriktioner ophæves 

5.      FSU (PIV)  

a.   Åbning af hallen  

Se Havbassemailen – hallen åbner først omkring 1.9.2020 grundet renovering af tag. 

b.  Brug af Værløse 

UV-R vil gerne benytte Værløse i sommerperioden om muligt – Piv er i dialog med kommunen. 

c. “10 turs kort” 

Vi får et antal 10-turs kort som giver adgang til hallen i FSU åbningstid – se mere på mailen  

d. Parkering ved hallen 

Efter aftale med kommunen anskaffer vi et mobilt skilt med “parkering forbudt” som kan stilles frem når vi dykker således at vogntoget altid kan komme ind igen. 

6.     UV-rugby  

Sæsonen aflyst – starter efterår 2020 

Mangler fortsat tovholder/holdleder 

7.     Ture i 2020  

a.   Ålesund (Kim)  

Turen kører fortsat – afventer endelig afklaring 

b. Evt. Lysekil efterår 2020 (Jørgen)  

Weekendtur omkring 12/9 – interesserede kan melde sig til Juhl/Jørgen/Manley. 

c. UV-J Norge Uge 27  

Fuldt booket 

d. UV-J Tur til Langeland i starten af oktober  

Interesserede kan melde sig til Mikkel 

8.     UV-jagt (Jess)  

Mange nye medlemmer 

9.      Materiel (Jørgen, Steffen)  

a.      Status materiel  

Havgassen: 
VFH skal have GPS input 

VHF sidder løst 

Kort til Navigator 
Tankmåler 

Bremser på trailer efterses 

Havkassen: 

Batteri mv. 

Havtasken: 

Bremser efterses 

Benzinslanger skal have spændebånd. 

Positionslys højre side 

Vaskes indvendigt 

Havets dronning 

Ny flagstang og flag 

Service på motor 

Kompressor 

Lavtrykskompressor flyttes 

Generel oprydning i installation 

Ny el til kompressor mv. 

b.      Materieldag  

Havbasserne Materialedag 20/5 kl. 9 

10. Næste møde (Steffen)  

Doodle udsendt til mødedeltagere. 

11.     Evt. 

Der var en længere snak om hvordan vi sørger for at integrere alle dele af klubben således at vi fortsat er en klub. Sættes på dagsordenen til næste møde. 

Herunder blev tanken luftet om en strategi-lørdag som vi havde for nogle år siden. Hvor vil klubben hen, og hvordan kommer vi det.