Generalforsamling 24/6 kl. 17

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU. Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17  i Farum Svømmehal.

Dagsorden jf. vedtægterne

1) Valg af dirigent, samt stemmetæller.

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.

Bestyrelsen har ingen forslag

5) Forslag fra medlemmerne

Ingen modtaget.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.

1.   Kasserer – Dennis modtager genvalg

2.   Næstformand – Jørgen modtager genvalg

3.   Sekretær – PIV modtager genvalg

4.   Bestyrelsesmedlem (ikke på valg – men Jess ønsker at trække sig) 
    Bestyrelsens kandidat er Mikkel for 1 år.

7) Valg af revisor (Karin er bestyrelsens kandidat)

8) Valg af medlemmer til diverse udvalg.

1.   Materieludvalg

2.   UV-R udvalg

3.   Sikkerhedsudvalg

4.   UV-Jagt

5.   It-udvalg

6.   Uddannelsesudvalg

9) Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab.

10) Evt. (fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende generalforsamling).