Referat af Bestyrelsesmøde d. 23.09 2019

1.    Siden sidst

Velkommen til Brian, Tom og Jonas.
Klubtur til Samsø (UV-Jagt)
Klubtur til Norge (UV-Jagt)
Skaldyrsfestival
Dykker i tryktanken – slap uden men og dykker igen. Er anmeldt til DSF
EM i UV-jagt
Forbud mod undervandsjagt
Mange UV-J Vragdyk
Hallen lukket – meget lidt UV-R i Værløse
Redningsaktion for Naturskolen (Eskil/Jess)

2.    Krav til bådfører – opfølgning fra sidst

De opdaterede retningslinjer for godkendelse af bådfører er:

Overordnede krav:
Skal kunne føre båden lovligt
Mindst 3 personer til dykning
Mindst 2 personer til UV-J
Altid mindst 1 i båden der kan føre båden og agere udkig
Bådføren er med mindre andet aftales dykkerleder

Bådføren skal:
Kunne føre båden på betryggende hvis.
Kunne sætte båden i vandet
Kunne hive båden op igen
Surre båden/Transportsikre
Betjene båden – dødemandsknap, påfyldning af olie, kontrol af olie, kontrol af motor (er den ok, er der mislyde?
Påfyldning af benzin
Bådføren sørger for at der bliver skrevet beretning
Bådføren sørger for at der bliver afregnet jf. gældende regler.
Bådføren sørger for at udbedring af evt. defekter som følge af brug af båden koordineres med materieludvalget
Være bekendt med genoplivningsudstyret.

Kravene ligges også på hjemmesiden.

3.    Opfølgning på bådkalender

Kalenderen virker fint – vi fortsætter med at bruge den. 

4.      Økonomi

a.       Status
Vi forventer at ramme budgettet – der har været flere udgifter men også lidt flere indtægter.

b.      10 års plan
Skubbes til næste møde.

5.      FSU

a.       Lukning af hallen
Hallen lukket – meget lidt UV-R i Værløse
Rimelig normal aktivitet mandag og torsdag
Hallen åbner 8/11
Hallen er åben i uge 42 for medlemmer af klubberne.

b. Alarmen
Alle kan få en kode til alarmen.
Derudover skal enkelte have adgang til flere områder – Aktion Kim R og Juhl

6.      UV-jagt

a.       Undervandsjagt nye regler og betydning for klubben.
Uvist hvad den nye lovgivning får af konsekvenser for aktiviteten i klubregi.

b.      Ønske om indkøb af bøje. 
Anskaffelse af bøje godkendt (180€) – tovværk mv. koordineres med materieludvalget.

Kursus dækkes ikke af klubben.

c.       Undervandssitet ønsker link på hjemmesiden.
Vi er positive – men klubben skal have noget igen.

d. UV-J
Jess & Hans deltager i UV-J kursus hos Regina Maris

e. Havmiljøvogterdag?
UV-J udvalget arbejder på at lave en dag hvor Havbasserne rydder op i f.eks. Furesøen.

 

7.      Trivsel

a.      Julefrokost
Juhl/Lotte/Dennis/Søren S

b.      Juleafslutning
Stefan bager æbleskiver – POC: Dennis – Torsdag d. 19

c.      Juledyk
Manley/Lennart/Dennis

d.    Gin-smagning 
Kan afholdes som Klubarrangement – dog kun for medlemmer og nærmeste familie.

 

8.        Materiel

a.       VHF + Kursus
Dennis afholder kursus – datoer er meldt ud på mailen.

b.      Fremtiden for Havets dronning – herunder også garage.
UV-J ønsker en båd med fast bund. Økonomien er pt. ikke til større båd-indkøb.

Foreløbig beholder vi Havets Dronning og evaluere tilstanden løbende.
Vi afventer kommunen vdr. en evt. garage (container). Såfremt det er muligt ønskes en container med plads til en større båd (40ft container).

c.       Brug af både søndage

Der har været et ønske om at ændre bookningen af Havtasken søndag. 

Da der pt. har været tale om både få tilfælde og få personer og Havets Dronning samtidig  har været ledig bibeholdes nuværende system foreløbigt. 

Det betyder at både Havtasken og Havgassen fortsat er fast booket  kl. 9 søndag og kl. 1730 Tirsdag –  Havets Dronning er ledig alle dage. Husk at Havtasken er ledig alle andre andre dage – inklusive lørdag. 
Et af de store argumenter for at anskaffe Havtasken var at det i perioder har været svært at få chauffører der kan trække den store båd (B-kørekort) – med Havtasken er det altså muligt at dykke for flere personer. Da klubbens rygrad fortsat er flaskedyk ønsker bestyrelsen tilgodese at så mange som muligt – og det betyder at begge både skal være tilgængelige de to nævnte dage.

I løbet af 2020 evalueres både om konceptet for søndagsdyk skal justeres samt om behovet for Havtasken om søndagen er tiltagende. Er der særlige hensyn, som f.eks. træning forud for Scorpena Cup kan Havtasken bookes på forhånd – i lighed med f.eks. langture.

Bestyrelsen opfordrer alle til at kommunikere – er der få tilmeldte (6 eller færre) lørdag kl. 18 så kan Havtasken fint frigives. Da der ingen turleder er om søndagen så opfordres alle at bidrage til vurderingen.

d.      Gennemgang af materiel generelt

Kassen er synet og i orden.

Lugen på Havgassen skal have ny split (Lennart*)
Afstivning af spillet skal ændres (Lennart*)
Stigen på Havtasken rasler (Tox)

Filterovervågningen er gået i udu. Undersøg om ikke det er filter-toppen (Materieludvalget)
Lotte donerer klubdymo (Dennis)
Tankmåleren er defekt i Havgassen (Materieludvalget)
Havtasken skal limes – må ikke bruges inden (Mikkel)
Dykkerflaget til Havets Dronning er væk.
Nyt Dannebrosflag til Havgassen (Dennis)
Styreboks til kompressoren er væk?
Der er indkøbt 7L Iltflaske til Havgassen til supplering af Oxyboxen.

9.   Evt.

Førstehjælpskursus – flere modeller – hvis intet er planlagt inden for 14 dagen booker Dennis gennem Region H.
Der mangler ny ølmand – Henning har meldt sig.
Henning booker båden 30/11 til CMAS***
Torben havde anmodet om at blive bådføre for Havtasken. Der var ingen til stede som kunne vurdere Torbens håndtering af båden og han blev derfor ikke godkendt. Jess og Torben forsøger at planlægge en tur inden næste møde.