Referat af bestyrelsesmøde d. 7/6 2019

Bestyrelsesmøde 7-06-2019
Til stede: Juhl, Thomas, Sten, Dennis, Tox, Hans, Piv, Steffen, Lotte, Manley

 1. Siden sidst
  4 nye medlemmer: Lasse, Dennis, Christian og Mads – velkommen til.
  Lysekil
  Liveaboard med Bolette Munkholm
  Weekendtur til Lysekil og Hønø
  Scorpenacup
  Hummertur
  DM i weekenden (3 Havbasser med også nogen i den bedste tredjedel)
  Tirsdagsdyk er startet
  Rugbyturneringen slut – der er scoret langt over 100 mål! (Dennis og Tox har scoret!)
  Arbejdsdag
  DSF Årsmøde

 2. Afregning af flere-dagesture (ind og udland)
  Dykkerture afregnes svarende til 1 tur pr. dykkerdag.
  Som udgangspunkt bruges klubbens benzinkort IKKE i udlandet.
  Tankes der i udlandet afregnes der med standerpris + 3 kr. (I stedet for den af kasseren fastsatte pris).

 3. Krav til bådfører
  I dag er der ikke klare krav og forventninger til vores bådfører – det gør det uklart hvad der skal til for at blive bådføre – ligesom kravene afhænger af hvem der tjekker nye bådfører ud.

  Det blev understreget at samtidig med at vi som klub ønsker at bådene er let tilgængelige skal vi sikre os at alle der benytter dem fører dem på en måde som klubben kan stå inde for.
  Et oplæg til en liste med minimumskrav blev diskuteret og følgende er et udgangspunkt til evt. senere vedtagelse.


  Overordnede krav:
  Mindst 3 til dykning
  Mindst 2 til UV-J
  Altid mindst 1 i båden der kan føre båden
  Bådføren er med mindre andet aftales dykkerleder.


  Bådføren skal:
  Kunne føre båden på betrykkende hvis.
  Kunne sætte båden i vandet
  Kunne hive båden op igen
  Surre båden/Transportsikre
  Betjene båden – dødemandsknap, påfyldning af olie, kontrol af olie, kontrol af motor (er den ok, er der mislyde?
  Påfyldning af benzin
  Bådføren sørger for at der bliver skrevet beretning
  Bådføren sørger for at der bliver afregnet jf. gældende regler.
  Bådføren sørger for at udbedring af evt. defekter som følge af brug af båden koordineres med materieludvalget

  Mikkel og Tox er godkendt som bådfører til Havtasken.

 4. Bookning af både (Tox’s kalender)
  Mail sendes til UV-jagt mailen( UVjagt-h@vbasse.dk) og tur-mailen (dyk-h@vbasse.dk)
  Kalenderen kører live når den er klar og Steffen har meldt ud om formål mv.

 5. Økonomi
  Opkrævning af 88.000 + ilt.
  41.000 kr. på kontoen.
  Dennis rundsender økonomiplanen.
  Det er godkendt at bruge ca. 10.000 kr. til container (Juhl og Piv)

 6. FSU – herunder status på lukning af hallen
  Renovation af hallen kører planmæssigt – der er bevilget de sidste penge fra Furesø kommune.

 7. UV-R-bane
  Ankre til mål skal forblive hvor de er.

 8. UV-rugby
  Det går fremad med tilslutning til UV-R i Værløse svømmehal

 9. UV-jagt
  Husk Norgestur
  Jesper Nordin er blevet medlem af DSF UV-J udvalg

 10. Materiel
  Lugen på Havgassen skal have ny split (Lennart*)
  Afstivning af spillet skal ændres (Lennart*)
  Stigen på Havtasken rasler (Tox)
  Bilen har været på værksted.
  Filterovervågningen er gået i udu. Undersøg om ikke det er filter-toppen (Materieludvalget)
  Dennis indkøber klubdymo (Dennis)
  *Der koordineres med Lennart og båden fragtes ud til ham for reparation.

 11. Evt.
  Der kommer (måske) førstehjælpskursus til efteråret (PIV & Lotte

.