Referat af UV-jagtmøde

Tilstede: Jess, Tox, Morten, Jimmy, Benny, Niels, Andreas og Rasmus B.

Jess berettede om klubbens historie, og om tilblivelsen af uv-jagt i klubben.

Vi har haft mange aktiviteter i klubben i det forgangne år, og for at det kan fortsætte i fremtiden bliver flere medlemmer nødt til at melde sig på banen, så vi kan fortsætte den store aktivitet uden at det skal ligge på enkeltes skuldrer.

Blandt aktiviteterne kan nævnes:

Speedbåds certifikat

Scorpena

DM

Hummertur

Undervandsjagt weekend

Harpunaften

Madlavningskursus

Fridyknings aftener

Mange ture arrangeret via Facebook

Der blev diskuteret hvordan turene i fremtiden skal annonceres.

I fremtiden skal turene og events meldes ud på maillisten og på facebook. De daglige ture hvor vi hurtigt leder efter en makker til en tur, kan fortsat arrangeres via facebook gruppen.

Leje af både skal altid meldes ud på havbassemailen så det kan koordineres med dykkerne og resten af klubben. Der blev foreslået at vi lave en bådbookingskalender på hjemmesiden.

Tox vil gerne se om det er muligt, når han for adgang til siden.

Konkurrencer

I løbet af året er der mange forskellige konkurrencer, som det er muligt at melde sig til i DSF regi.

For at få den bedste koordination, vil Mads K. og Jimmy gerne stå for at melde ud på uv-jagtmailen og facebook omkring opkommende konkurrencer.

Klub arrangementer

Hummertur (Arrangører: Jens, Jess, Tox, Morten)

Turen er allerede annonceret, og kommer til at foregå 24-26 Maj.

Lukket for tilmeldinger.

Weekendtur (Arrangører: Andreas og Tox)

Turen komme til at foregå i efteråret. Der vil komme udmelding senere på mail og fb.

Norgestur (Arrangører: Mikkel Klaris, Jess)

Turen kommer til at ligge i uge 27.

Interesserede kan kontakte Jess eller Mikkel K.

Krebsegilde (Folk søges)

Der søges folk der vil være med til at arrangere dette arrangement.

Klubarbejdsdag (Folk opfordres til at deltage)

Klubmesterskab (Arrangører: Morten, Jimmy)

Der vil blive meldt ud på mail og FB hvor begivenheden finder sted.

Grejdag (Arrangører: Jess)

Der vil blive meldt ud på mail og FB hvor begivenheden finder sted.

Mad dag (Jess og Mads T.)

Den store success med madlavningskurset på Sletten kro, kalder på en form for gentagelse.

Der vil blive meldt ud på mail og FB hvor begivenheden finder sted.

Uddannelse

Der blev snakket om muligheden for at gennemfører nogen forskellige kurser og informationsaftener.

Havbiologikursus (Hans, Jess, Andreas, Tox)

Det vil måske være muligt at få Hans til at lave et kursus/infoaften om de fisk og byttedyr vi møder på vores jagter.

Sikkerhedsforedrag (Jimmy, Rasmus B.)

En foredrag omkring sikkerhed i forbindelse med uv-jagt.

Hjemmesiden (Tox, Rasmus B.)

UV-jagt siden skal gennemgås, og måske skal den friskes lidt op med nye billeder og tekst.

Havmiljøvogter (Jimmy, Jess)

Arrangement i Furehavet evt. i forbindelse med krebsegildet. (Jimmy og Jess)

Tøj

Mads T. og Jess Har undersøgt muligheden for at købe tøj med Havbasse logo på.

Der bliver fremvist et par eksempler, og det ser lovende ud.

Når der foreligger Information, bliver det annonceret på Havbassemailen.

Evt

Jess har lavet en aftale med Kingfish, at hvis man fremviser sit DSF medlemskort, vil man kunne opnå 10% rabat på ikke nedsatte varer.

Jess skriver ud på Havbassemailen.

Rasmus B. leder efter sponsorer til EM i uv-jagt, hvis nogen kender firmaer der kunne tænkes at være sponsor, så kontakt Rasmus Brøndum.