UV-Jagt

I Havbasserne har vi også en underafdeling, der beskæftiger sig med UV-jagt.

Undervandsjagt er en sport, hvor man, uden brug af luftflasker, jager fisk med harpun på relativt lavt vand.

Det kræver ikke det store kendskab til dykning at komme i gang med, og vi har i klubben mulighed for at lave intro kurser for begyndere.

Klubbens garvede UV-jægere har et stort kendskab til kysterne på Sjælland, både lokalt og fjernt, og der arrangeres jævnligt ture, enten fra stranden eller med en af klubbens både.

Vi planlægger forskellige aktiviteter som klubmesterskab, hyggelige weekendture, nak og æd ture, foredrag, grejdag, speedbådskort, ture til udlandet, samt meget andet. Der er en god vidensdeling i klubben, der gør at vi hele tiden er i udvikling som undervandsjægere.

Er du nybegynder eller øvet giver vi mulighed for at få et nyt netværk, udvikle nye kundskaber og viden, nye oplevelser, godt kammeratskab og mulighed for altid at have en makker at tage på jagt med.

Klubben har svømmehalstider 2 gange ugentlig, hvor der er mulighed for at holde sig i form og udveksle historier.

Som medlem af Dansk sportsdykkerforbund får du adgang til forskellige konkurrencer og DM.


Årligt intro kursus 

Hvis du ønsker at stifte bekendtskab med UV-jagt, afholder vi løbende introduktionskursus for nybegyndere.

Dette vil omfatte en teoretisk del om udstyr og sikkerhed. En praktisk del hvor vi gennemgår jagtteknikker, udvælgelse af jagtområder, bundtyper, hvor finder vi fisk, hvad kan man forvente at fange osv. Vi slutter dagen af med grill og fællesspisning.

Kontakt

Kontakt Jess for yderligere oplysninger på jessbni@gmail.com

Fredningstider og mindstemål

Husk altid at overholde fredningstider og mindstemål. Se reglerne hos Natur- og Erhvervsstyrelsen