Kontingenter

Årlige kontingenter er i 2018:

Aktivmedlemsskab 900,00 kr (Opkræves halvårligt. Januar, Juli)

Familiemedlemsskab 50,00 kr. (Opkræves årligt. Januar)
Passivmedlemsskab 100,00 kr (Opkræves årligt. Januar)
DSF 300,00 kr. (fastsættes af DSF, opkræves sammen med øvrigt kontingent.)

Gebyrer

Rykkergebyr 50,00 kr