Søredning ved Fiskebæk d. 19/) 2019

Naturskolen lavede en forespørgsel om Havbasserne kunne assistere dem med at bjerge forlist udstyr ved Marinaen i Furesøen.

Hvis man venter længe nok skal det nok blive mørkt…

Der var flere flinke Havbasser der meldte sig, men på dagen passede det med at Eskil og Jess tog afsted. Eskil havde pådraget sig en skade ved sit sidste dyk i maj måned på rampen ved Marinaen da der var glat, det var derfor passende for Eskil at tjekke om udstyret stadigvæk hold tørt på samme spot og få lagt den uheldige historie bag sig.

Eskil uden synlige skader

Pga. af vejret dagene inden var sigten ligmed nul. Heldigvis gik der tov fra bådbroen til apparaterne der lå kilet fast på bunden mellem pælene til bådbroen. Eskild fik dem skåret fri og bragt til overfladen.

Eskil afsluttede dykket ved at finde alternativ til bådrampen, så han kunne komme sikkert i land uden skader. Jeg tror Eskil nu er klar til at deltage i alle klubbens Søndagsture.

Det tabte isenkram

Apparaterne som en gymnasieklasse havde mistet blev afleveret tilbage næste morgen, og Søren som er Naturvejleder på Fiskebæk Naturskole, blev meget glad. Jeg tog selvfølgelig hele æren og fortalte hvor svær og kompleks opgaven var, herefter blev jeg udnævnt til æresmedlem af Naturskolen og mit billede hænger nu ved siden af Dronningens.

Red

Jess B. Nielsen