Referat af Bestyrelsesmøde d. 5/4 2019

Til stede: Steffen, Dennis, Jørgen, Jess, Piv, Kim, Thomas, Juhl

 1. Siden sidst
  Generalforsamling.
  Meget lidt dykning.
  Sikkerhedskursus i svømmehallen.
  Jesper Nordin har vundet UV-J Vintercup.
  Lille tilvækst af medlemmer

 2. Overdragelse af formandspost
  Steffen og Kim koordinerer det praktiske direkte.
  formand@havbasserne.dk oprettes og informationer opdateres hos DSF, FSU, DIF, CFR, CVR, bank og kommune.
  Kim er fortsat hjemmesideredaktør.
  Kim tager imod nye medlemmer i svømmehallen.
  Husk indsendelse af børneattester mv.

 3. Økonomi
  Intet nyt ca. 85.000 på kontoen.

 4. FSU – herunder lukning af hallen
  Repræsentantskabsmøde 26/4 (Piv & Steffen).
  50m bassinet lukker 13. maj åbner 1. okt. – fortsat ikke 100 % afklaret – Piv informerer løbende.
  Der ønskes mulighed for 1 dag om ugen i Værløse – Piv giver besked.
  Kan og skal UV-R banen flyttes? (Dennis & Piv).

 5. UV-rugby
  Stor tilslutning til træning – der scores mange mål i kampene….
  2 kampe tilbage – 25. april og 29. april (UV-R).

 6. UV-jagt
  Muligt forbud mod UV-J om natten samt med flasker.
  DSF kontaktes med henblik på at opklare hvad ”der er op og ned” (UV-J Udvalget).

 7. Materiel
  Defekt gashåndtag – udskiftes snarest (Materieludvalget).
  Elspil monteret – de sidste stumper mangler at blive monteret – Materieludvalget skal med på råd første gang båden skal i vandet (Materieludvalget)
  Havtasken skal have kontrolleret olie mv. efter maj måneds UV-J konkurrencer (Materieludvalget).
  GPS lavet til havets dronning
  Fortsat et ønske om at Havets dronning kan komme tættere på Farum (Piv/Steffen)
  Billeder med fastspænding af både udarbejdes (Materieludvalget)
  Fartpilot installeres snarest muligt i Havkassen (Materieludvalget)
  Kompressor installationen bevæger sig frem ad (Steffen, Klaus mf.)
  Rejsekompressoren installeres med Securus inden Lysekil (Materieludvalget)
  OBS: Meldinger om at Havtasken trække til styrbord – husk at den skal trimmes korrekt for ikke at sejle skævt. Vi afventer yderligere meldinger inden vi gør noget – da der ikke er ændret på noget. OBS 12-05-2019: Havtasken trækker ikke skævt når den trimmes korrekt. Materieldag d. 27/4 (Alle)
  Alle flasker skal mærkes op med nummer hvis de opbevares i klubben (Alle)

 8. Trivsel og opbakning til arrangementer
  Der savnes fortsat opbakning til sociale arrangementer.
  Der arbejdes fremover for at holde
  Generalforsamling
  Krebsegilde
  Julefrokost
  Juleafslutning
  Udover de forskellige arrangementer for de forskellige grene i klubben.

 9. Bådførerlisten.
  Bådførerlisten opdateret – bemærk at det er bestyrelsen der godkender nye bådfører.

 10. Evt.
  DSF Repmøde 7/4 (Hans)
  Næste møde Fredag 7/6