Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU

Hermed Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU. lørdag d. 9. marts kl. 17  i Farum Svømmehal.

Dagsorden jf. vedtægternes  § 5.3

1.      Valg af dirigent, samt stemmetæller

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.
Bestyrelsen har ikke forslag til generalforsamlingen.

5.      Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster. 
Formand er på valg og Kim modtager ikke genvalg. Steffen er bestyrelsens kandidat, dog med det forbehold, at svømmehalsdelen administreres af de bestyrelsesmedlemmer, der kommer der jævnligt..
Bestyrelsesmedlem er på valg. Jess modtager genvalg og er bestyrelens kandidat.

7.      Valg af revisor

8.      Valg af medlemmer til diverse udvalg. Der er behov for hjælp i trivselsudvalget og bestyrelsen håber på opbakning til udvalget. Der mangler kræfter til at arrangere f.eks. Fastelavn, Krebsegilde, afslutning i svømmehal og lignende sociale aktiviteter.

9.      Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab. PIV modtager genvalg og er bestyrelsens kandidat.

10.   Evt. (fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende ge­neralforsamling).

Efter generalforsamlingen il der være spisning. Juhl står som sædvanligt for maden og modtager tilmeldinger!

På bestyrelsens vegne

Kim R