Referat af bestyrelsesmøde d. 11/2 2019

Til stede: Piv, Juhl, Lotte, Manley, Søren B, Sten, Kim R

1-Siden sidst:
Flaskeeftersyn overstået – 28 flasker til trykprøvning
Madlavning-kursus for UV-jægere på Sletten Kro – vi afventer en fyldestgørende beretning fra deltagerne
Dykning har været meget begrænset i perioden fra sidste møde.
GPS/ekkolod til ”Dronningen” indkøbt, men mangler opdatering af batterikassen.

2. Økonomi:
Årsregnskabet er klart og revision pågår
Kassereren ønsker gebyr ved indbetaling via bankoverførsel fra udlandet, der afspejler de faktiske omkostninger – tages op på generalforsamlingen

3. Generalforsamling:
Indkaldelse udsendes senest 2 uger før. (Kim R)
På valg: Formand Steffen opstiller, hvis han kan undlade ”svømmehals-delen”, da han ikke kommer der jævnligt.
Jess genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Trivselsudvalget skal have hjælp, Juhl kan og bør ikke længere stå for det hele selv, selv om han gør det godt i køkkenet. Der er også andre aktiviteter end ”blot” madlavning, så støt op om disse vigtige opgaver og meld dig til trivselsudvalget!
Juhl står for maden efter generalforsamlingen

4. Eventuelt:
Førstehjælpskursus i april- (Lotte + mediciner)
Dykkertur m Bolette Munkholm i april. (Steffen m. fl.)
Fyldepaneler – de sidste stumper anskaffes (Steffen)

Datoer:
9/3 kl. 17:00          Generalforsamling (Bestyrelse, alle)
12-14/4                 Tur med Bolette Munkholm (Steffen, deltagere)Kim R