Referat af Bestyrelsesmøde d. 11/1 2019

Til stede: Jørgen, Steffen, Dennis, Rasmus Brøndum, Manley, Jess, Juhl, Kim R

1. Siden sidst:
Undervisning i fridykning første mandag hver måned
Harpunbyggeri-workshop afholdt
Julefrokost afviklet som sædvanligt
”Jagt med ”stor ståhej” jf. hjemmesiden
Juleaftensdyk efter traditionerne 
Ny kompressorstyring etableret (mangler remote-betjening).
Herudover dykning, der dog har været begrænset noget af efterårets kraftige vinde.

2. Økonomi:
Foreløbigt årsregnskab for 2018 ser fornuftigt ud med ingen større uforudsete udgifter. Kassereren vil gerne (skal) have besked om udlæg og fordringer inden d. 1/2 2019. Budgetforslag for 2019 gennemgået og rammerne fastlagt med nedenstående kommentarer:
Noter:
Brugerbetalt elspil til Havgassen anskaffes og afregnes løbende over 1-2 år med 50 kr./tur, hvorefter turprisen normaliseres. 
GPS anskaffes til Havets Dronning
Der søges fondsmidler til VHF-radioer og 20 certifikater. Udstyret anskaffes i løbet af året uanset finansiering.
Ny iltpris 8 øre/l pga. prisstigninger fra leverandør (prisen er estimeret og kan blive justeret senere på året)

3. Materiel:
Flaskeeftersyn 2/2 kl.: 10-12. (PIV, dykkere)
Kompressor-status: Rørarbejde forventes færdig inden påske. Ny el-styring er etableret, men der er enkelte udeståender (Jørgen)
Udluftning fra kompressorrum udføres på materialedagen. Filter på rejsekompressoren skal skiftes og overvågning flyttes over (Materialeudvalg)
GPS/Ekkolod til Havets Dronning indkøbes (fra Kenneth) og monteres på vandtæt kasse.
Trailer til Havets Dronning forsøges ændret, så båden ikke glider frem under kørsel. (Materialeudvalg)
El-spil til Havgassen indkøbes og brugerbetaling etableres. (Materialeudvalg, Dennis) Redningsveste status og evt. indkøb til supplering. De ny(este) veste er i garagen. Evt. nyindkøb? (Jess, materieludvalg)
GPS-tracker undersøges. Der var ikke klarhed over hvad man kan få ud af det. Fortsættes. (Materialeudvalg)
Dansk Søredningstjeneste oprettes også på Havtasken.(Dennis)
Mobilbox + førstehjælpskasse i bådene m.m. opdateres/etableres. (Jess, brugere). Fridykkerbøje til træning i åbent vand: Behov, pris og evt. alternativer afklares. (Rasmus B., Jess, Materialeudvalg)
VHF-radioer forsøges anskaffet via fondsmidler. Alternativt egen finansiering. (Dennis)
Materialedag d. 27/4 2019 kl. 9:00 (Alle)

4. UV-jagt:
Der har været tilgang fra flere nye uv-jægere siden sidst.
EM i UV-jagt (og de afrikanske mesterskaber(?)) afholdes d. 7-8/9 2018 ved Nyborg. Mesterskabet er et stort DSF-arrangement, hvor der er behov for hjælp fra klubbens medlemmer til afviklingen af stævnet – mere information tilgår (Jess, Rasmus B) Scorpena-Cup afholdes d. 4/5, dvs. klubbens 3 både er booket fra d. 3-5/5 til stævnet. Havgassens egnethed evalueres, og frigives til alm. dykning hvis den vurderes uegnet til formålet. Der skal måske lejes en eller to både yderligere. (Jess)
Hummertur til Limfjorden d. 24-26/5. Sammenfaldende med Lysekil, så der kan være logistiske problemer med bådene. Afklares (Jess, Manley)
Madkursus for undervandsjægere på Sletten Kro d. 10/2. Desværre lever uv-jægerne alt for godt op til klubbens ånd, og kurset er derfor allerede overtegnet. Vi andre må nøjes med opskrifter og beretning, når kurset er afviklet. (Jess)
Hans har tilbudt at holde kursus i hvad fisken æde og hvor den/bor, dvs. det gør det nemmere at vide hvor og hvad man skal lede efter, når man jager.(Hans)
Åbent møde i klubbens undervandsjagtudvalg d. 22/2 (Jess)

5. FSU/Svømmehal/UV-Rugby:
FFS har 40 års jubilæum d. 18/1. Kim R deltager (Kim R)
Reparation af klinker i 50-meter bassinet er ikke helt fastlagt endnu, men foreløbigt ser det ud til at det sker hen over sommeren fra d. 13/5 til medio september. Det er ikke vedtaget i kommunen, og der er ingen aftale med nogen entreprenør endnu.
UV-Rugby: Make Havbasserne Great Again! Der er fuld fart på noget, der minder om etableret træning med mange deltagere. De sidste badebukser er desuden kommet.

6. Generalforsamling:
Dato d. 16/3. Dagsorden jf. vedtægternes § 5.3. (Bestyrelsen, alle)
Formand og Bestyrelsesmedlem er på valg. Formanden ønsker at træde tilbage og håber på en afløser.

7. Eventuelt:
Trivselsudvalget har brug for initiativrige medlemmer til afholdelse af de forskellige arrangementer i klub-regi, så der er plads, hvis man har lyst til at arrangere fastelavn, juleafslutning og lignende. Juhl er stadigvæk meget alene til større arrangementer, så som generalforsamling og julefrokost, og dertil har vi også brug for hjælp. Førstehjælpskursus i klubben? Vi forsøger at få afviklet kursus i klubben.(Bestyrelsen) Bassinlivreddere – skal vi have flere og re-certificering. (Bestyrelsen, livredderne) Narvik-tur 2019: Jørgen har fået skruet en tur sammen til Narvik i efteråret. Materialet er sendt ud på mailen, hvor interesserede kan melde sig til. (Jørgen)

Datoer:
Flaskeeftersyn              d. 2/2 2019     kl. 10-12    Svømmehallen     (PIV, alle)
Madlavningskursus      d.10/2 2019    kl. 12-17     Sletten Kro (Tilmeldte)
UV-Jagtudvalgsmøde  d. 22/2 2019   kl. ?            Hos Jess (Jess, interesserede)
Generalforsamling       d. 16/3 2019   kl. 17          Svømmehallen (Bestyrelsen, alle) Materialedag               d. 27/4 2019    kl. 9            Svømmehallen (Alle)

Kim R.