Trykkerdammen d. 28/12 2018

Nu havde blæsevejret endnu en gang spoleret vores glimrende dykkeplaner, og denne gang var vi ved at være behørigt desperate for at komme i vandet, så vi aftalte at tage en tur i Trykkerdammen for at få vand over hovederne.

Selv om vinteren er der meget liv derude

Vi var en håndfuld der havde sat hinanden stævne ved Helsingør, det var Allan (ja-Allan, ikke set i Trykkerdammen siden 2012 ), Jørgen, Peter og Jesper. Og så selvfølgelig undertegnede, der skulle se om vandindtrængningen i dragten var stoppet efter lidt husflidsarbejde.

For en gangs skyld var der god plads ved Trykkerdammen, selv om de lokale mente noget andet!

Trykkerdammen var ganske klar, vinden var frisk, men bar fra land og der var en del fiskerbåde der forsøgt at skaffe lidt sund mad ovenpå julesulet.

Der var mange eremitkrebs i resterne af ålegræsset

Vandet virkede koldt om fjæset, men det var forventeligt. At jeg også blev kold i den ene fod var vel også nærmest forventeligt, men det varmede jo lidt op undervejs, lige til det blev meget koldere…

En af de få flade

Ålegræsset er næsten væk, og det samme kunne man sige om fladfiskene, der var ikke mange. Der var et par eremitkrebs og nogle kutlinger, men ellers ikke meget liv. Ude omkring vraget kunne man se det skrammel, der er smidt derude for at vise vej til vraget. Det pynter ikke ligefrem, og specielt ikke når der er god sigt, så man kan se det hele..

Man skal ikke kun bekymre sig om mikroplast i havet, når der flyder med skrammel. overalt..

Tilbage til broen og af med udstyret for at konstatere, at der ikke var opnået helt tørre forhold inde i dragten, men nu kunne utætheden måles i liter, hvilket var en forbedring i forhold til tidligere …

Allan efter dykket, en pose flade og en julekage rigere 🙂

Da alle var oppe delte Jørgen ud af sit julebag, tak for det! Efter diverse historier spredtes vi igen for at underlægge os familiernes viljer…

Kim R