Ref. af Bestyrelsesmødet d. 27/9 kl 19:00 i Farum Svømmehal

Til stede: Dennis, Lotte, Juhl, PIV, Steffen, Sten, Tox, Jørgen, Jess, Kim R, Kenneth, Søren B, Manley

 1. Siden sidst
  (sidste møde d. 20/4, aktiviteterne er beskrevet på hjemmesiden)
  Scorpena Cup
  Lysekil
  DM UV-jagt
  Weekendtur til Sandhamn
  Hummertur til Limfjorden
  God sommer med masser af dykning, men stille på UV-jagtfronten pga. for varmt vand
  Ansøgning til Aktivitetspuljen i Furesø
  Norgestur
  Uddannelse: Adv. Nitrox afsluttet
  Vragjagtkursus med Johan Vedel
  Ubådsmassakren
  Krebsegilde – få krebs, men masser af andre skaldyr
  Jagtweekend
  .
 2. Økonomi
  Udgifter følger budget, medlemsindtægter noget over.
  .
 3. Svømmehallen rep. af fliser?
  Fortsat ingen afklaring. Teknologisk Institut skal vurdere om skaden forværres ved at vente med lukkeperioden. Vi orienterer, når der er nyt i sagen. (PIV, Kim R)
  SMS-liste (bom) til svømmehal afleveres til Suzi. (Kim R)
  .
 4.  FSU – herunder evt. Wi-Fi i svømmehal
  Kommune og svømmeklubber vil gerne have Wi-Fi dækning i svømmehallen, og der er indhentet tilbud. Vi har pt. ikke aktiviteter i svømmehallen, der kræver netadgang, så vi ønsker ikke at bidrage økonomisk. PIV melder tilbage. (PIV)
  .
 5. UV-rugby
  Vores egen turnering er aflyst, da vi ikke selv kan stille hold.
  Vi mangler en tovholder for UV-rugby. Interesserede kan kontakte Mik eller bestyrelsen.
  Badetøj er bestilt og i produktion – leveres d. 27. oktober. (Dennis)
  Turneringsdeltagelse – Mik tager til årsmødet og melder ud. (Mik)
  .
 6. UV-jagt
  DM-jagt – næsten ingen fisk pga. vejret
  Hummertur – succes igen!
  Sjællandsmesterskaber i weekenden 29/9
  UVJ-weekend afholdt – få deltagere, halvdårligt vejr, mange fisk
  UVJ-vrag-kursus m. Johan Vedel
  Focus på udvikling af området i samarbejde med UV-Jagtudvalget i DSF.
  Harpun-byggeri i klubben d. 5/11.
  .
 7. Materiel
  Ophalerspillet er igen gået i stykker på traileren til Havgassen. El-spil indkøbes og monteres (finansieres ved øget brugerbetaling for Havgassen – f.eks. 50 kr. pr. tur til spillet er betalt). (Steffen, materialeudvalg)
  Navigator til Havets dronning er stadigvæk på ønskelisten
  Vores ansøgning om puljemidler til opbevarings container til Havets Dronning ved svømmehallen er ikke imødekommet. Der henvises i stedet til dialog med kommunen om garageplads. (Kim R, PIV)
  Helium-laug overvejes fortsat. (Steffen)
  Pøs til Havgassen indkøbes
  Booking af både skal ske på klubmailen – Dennis opdaterer hjemmesiden. (Dennis)
  Bådførerlisten opdateres med Morten Krarup (Havtasken). (Dennis)
  .
 8. Julefrokost
  Dato: 24/11. Juhl og Lotte står, vanen tro, for mad og gløgg. (Juhl, Lotte)
  .
 9. Evt.
  Rabat til handicappede? Vi har ikke specielle tilbud til handicappede – og dermed heller ikke rabat-mulighed, da vi har høj grad af brugerbetaling.
  Fridykkertræning afholdes d. første mandag hver måned fremover (Benny)
  Ny formand? Hvis der er en med ambitioner og overskud til opgaven, bør man straks melde sin interesse til bestyrelsen, da Kim ikke ønsker genvalg.

Datoer:

5/11 kl. 20-22                             Harpun-værksted (UV-jagtudvalget)
24/11 kl. 18:00 -?                       Julefrokost i svømmehallen (Juhl, Lotte, alle)

Kim R