En dag på havet d. 24/6 2018

Henning havde spottet en vindsvag sommersøndag efter et par uger uden gode dykkerforhold, og vi var fem, som bed på. Kattegat blev udelukket, fordi der ville være gammel sø, og så stod valget mellem Helsingør og Rungsted.

Hvor skal vi hen?

Der var flest for Helsingør, hvor prognosen sagde svag strøm i overfladen. Kim kunne dog komme med en tilbageløbsteori om de dybereliggende vandmasser i Sundet (ingen teori, men en strømprognose fra FCOO! red), og da ingen ville dykke i strøm på Otto med dårlig sigt, valgte vi Rungsted.

Det gik i et adstadigt tempo…

Robert skulle være det første vrag som bådfører prospekt Henning skulle føre os ud til. Det gik godt indtil vi så en garnfisker tæt på positionen. Han kæmpede med at få garnet op i en kæmpesværm af måger. Nå, vi fik smidt  dræget perfekt, og Kim gjorde sig klar. Nu begyndte tvivlen – øhh, mellem hvilke garnbøjer stod garnet ,og hvor ville den svenske fiskers garn være på Robert?

God sigtbarhed over vand!

Vi droppede Robert og måtte til sidst sejle os fri, fordi dræget sad fast i noget garn på vraget. Nå, solen skinnede jo, så videre til Landgangsbåden og i med Kim, Henning, Kenneth og Søren. Der var 50-75 cm sigt, så Juhl og jeg droppede dykket.

Der var masser af trådnøgensnegle

Den her lægger æg, så bestanden er sikret

Nu da vi vidste, at sigten under springlaget var helt elendig, valgte, vi Kullemperen (Livlig) med 17 meter til bundet.

Overfladeintervallet blev forsødet med Sørens hjemmebagte rabarbermuffins

I med Juhl og så os andre efter. Springlaget lå lige over bunden og gav en kuklar sigt, der bestemt var brugbar. Og så var der selvfølgelig godt med strøm, som tilbageløbsteorien om de dybere vandmasser jo forudsiger.

Selv om Søren mente at Henning var kvalificeret, tog han ingen chancer på hjemturen!

Alle kom i vandet, og Søren udnævnte Henning til bådfører på vegne af sig selv og Kim.

Tak for en god søndag på havet.

René