Referat af bestyrelsesmøde d. 9/2 2018

Til stede: Juhl, Søren B, Steffen, Dennis, Piv, Jørgen, Manley, Jess, Kim R

 1. Siden sidst
  Ikke så meget dykning, men vi er ude når vejret er til det.
  Julefrokost
  Blenderkursus
  Juledyk
  Rør og kabel til kompressor og luftbank er blevet gravet ned
  Flaskeeftersyn
  Kompressorservice
  Advanced nitroxkursus opstartet Hans Jessen
  Flere nye jagtmedlemmer
  UV-jagtudvalgsmøde – se hjemmesiden
  Flere jagtture…
  5 nye redningsveste indkøbt
 2. Økonomi/årsregnskab/budget
  Årsregnskab afleveres til revisor (Karin) i uge 7/8 og lægges på hjemmesiden, når det er revideret. Budget gennemgået og er klar til generalforsamlingen. (Dennis)
 3. Generalforsamling
  Afholdes d. 10.marts kl. 17:00
  Dagsorden jf. vedtægter udsendes senest d. 23. februar. (Kim R)

 4. Materiel, herunder kompressor/luftbank – projektstatus
  Bilen er blevet undervognsbehandlet
  Fartpilot til bil – budgetpris undersøges og installeres, hvis prisen er overkommelig. (Kim R)
  Forslag til sikring af flasker i bilen. (Steffen)
  Trailer – stævnstøtte og aksel justeres. (Jørgen, Dennis)
  Kompressor – der arbejdes fortsat på det og forventes færdiggjort inden sæsonen stater for alvor
  Fliserne er ikke lagt pænt. Vi forsøger at få det udbedret af entreprenøren. (PIV)
  Trailere til de små både skal helst serviceres inden 1. marts. (Søren, Jess, Jørgen)
  Ny navigator til Havets Dronning? Jess har indhentet priser – udmærket forslag, men bestyrelsen anbefaler, at den eksisterende navigator anvendes indtil klubbens likviditet er forbedret.
  Boosteren repareret/o-ring skiftet
  Iltsensoren i analysatoren er udskiftet
  200/300 bars fyldestuds til boosteren undersøges. (Steffen)
  Arbejdsdag i klubben d. 21/4 kl. 9 – 12 (Alle)

 5. FSU/Svømmehal
  Svømmeklubben har skiftet bestyrelsen.
  Vi har fået de samme svømmehalstider i den kommende sæson
  Vi har fået svømmehalstid til UV-stævne d. 6. oktober. (Mik, PIV)
  Der har været valg til folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune, hvor Gert (FFS) blev indvalgt som suppleant
 6. UV-Rugby
  Vi forsøger at indkøbe nye hætter til uv-rugbyfolket. (Mik, bestyrelsen)
  Der vil være tilskud til badebukser ~ 100 kr./medlem
 7. UV-jagt
  Der vil blive anskaffet kort til slæbestedet i Skovshoved. (Jess)
  Der er flere stævner i kalenderen
  Skorpena-cup – 2 hold
  Nemocup
  Der startes hold til speedbåds-certifikat
  Ønske om at bruge klubbilen til uv-jagt. Umiddelbart er klubbilen låst til den store båd, men vi vil udarbejde et regelsæt mht. bookning af både og bil, hvor det vil fremgå. (Bestyrelsen)

 8. Lysekil
  Same as every year – turen er fra d. 4/5 – 13/5. Manley sender information ud mht. tilmelding. (Manley)
  Gummibådene er optaget den første weekend, så der er kun Havgassen til rådighed i Lysekil frem til onsdagen før Kristi himmelfart. (Manley)

 9. Turpriser og booking af både
  Turpriserne og afregningen fastholdes jf. beregneren på hjemmesiden.
  Booking – der udarbejdes et regelsæt mht. bookning af både og bil. (Steffen)

 10. Klubtur 2019 til?
  Jørgen er tovholder for et udvalg, der vil finde et par spændende rejsemål for en tur i 2019, Det kunne være Irland, Skotland eller noget helt tredje. (Jørgen)

 11.  Eventuelt
  Indrapportering af hændelser: Steffen og Dennis har været på seminar hos Hyberbar.dk og mener, at vi, både som klub og bestyrelse, bør sikre at vi får indrapporteret de relevante hændelser, der trods alt sker under vores dykning. Vores eksisterende sikkerhedsudvalg, der hidtil har indrapporteret behandlingskrævende uheld inddrages. Vi skal have defineret rammer, format og omfang. (bagatel-grænse). (Steffen, Dennis, Lotte)

Datoer:
Generalforsamling         10/3  kl. 17:00 – ?     (Bestyrelsen, alle)
Arbejdsdag i klubben     21/4  kl.  9:00 – 12:00 (Materialeudvalg, alle)

Kim R