Referat fra UV-jagt udvalgsmøde 7/2 2018

Fremmødte: Tox, Jess, Jens, Rasmus W., Teddy, Mads, Benny, Frank.

1.    Året der gik og vores kommende mål
I året der gik har der været mange aktiviteter. Vi har deltaget i Scorpena Cup og Nemo Cup, og sat Havbasserne på kortet som en klub med en aktiv UV-Jagt afdeling.

Vi har fået flere nye medlemmer, hvis primære interesse er UV-Jagt, og vi fortsætter det gode arbejde med at hverve nye medlemmer til klubben.

Jess fortsætter med at være undervandsjagt udvalgsformand, og står for kommunikationen til resten af bestyrelsen. Vi andre er suppleanter 🙂

2.    Hjemmesiden skal opdateres
Vores hjemmeside skal opdateres og fornyes, så den er mere indbydende.

Mads forslog at vi skulle lave underafdelinger med tips og tricks.

Mads, Jess og Tox vil stå for at få hjemmesiden opdateret, og lavet et design der indbyder til at finde information og inspiration.

3.    Udarbejde en præsentabel udstilling til montre i svømmehallen
Vi skal have lavet en præsentation til montren i gangen i svømmehallen, som indbyder til at lære mere om Havbasserne og UV-Jagt. Mads og Jess laver et oplæg.

Jess tager de nye logoer som Mads har designet, med til bestyrelsen. Er det tiden til et mere moderne logo for Havbasserne ?

4.    Bassintræning/fridykning i svømmehalen
Der er stor interesse for at lave nogle arrangementer omkring fridykning og teknikker.

Jimmy har vist interesse for at gennemgå fridykker instruktør uddannelse hos DSF. Måske kan vi få Jimmy til efterfølgende at lære fra sig.

Benny kan måske give noget instruktion en gang i næste sæson.

5.    Fast turdag
Der blev diskuteret livligt om vi skulle have en fast turdag, hvor folk kunne melde sig til. Som det er nu, er der ikke opbakning til dette, da vores ture er for vejrafhængige. Vi afventer og tager det op på næste møde. Indtil videre aftales turene individuelt via facebook-gruppen.

6.    Introkursus og speedbådscertifikat
Der kom forslag om at sætte annoncer i lokalavisen og opslag i svømmehallen om introkursus. Vi kom frem til at der vil være meget arbejde med et kursus, og at vi måske ikke får hvervet de rigtige folk, hvis vi laver opslag. I stedet regner vi med at vores hjemmeside kan lokke seriøse folk til.

Hvis der skulle være nogen interesserede i et intro kursus, vil Jimmy og Jess lave et sådanne.

7.    Klubture
Hummertur bliver arrangeret af Jess og Jens, (Mail skrevet ud om at det bliver d.8-10 juni.)

Årlig weekendtur Jess og Tox

Djurslandstur Jess og Mads

Sheltertur med Frank


8.    Turneringer i den kommende sæson
Scorpena cup:                            4-6 Maj – Vi er tilmeldt med 2 hold i år til.  Vi søger et par stykker til backup

Nemo cup:                    ?-? Jess og Mads tager af sted, folk kan melde sig hvis de er interesserede.

Langeland cup:            11-13 Maj – Interesserede kan kontakte Mads.

Klub mesterskab:         Sensommer – Arrangeres af Jess og Tox

Pointjagt:                      Hvis man vil være med, så snak med Jess

9.    Klubaftener og arrangementer
Vi holder øje om der er noget interessant. Hvis man har nogen gode forslag til arrangementer kan de sendes til Jess.

Der var forslag om fridykker kursus med Morten Rosenvold i Furesøen, Mads undersøger nærmere.

10.   Udstyr til båd og andet
Det kunne være ønskværdigt, hvis vi kunne få en fungerende GPS/Ekkolod til Havets Dronning, så den kan bruges til uv-jagt.

11.   Udlandsrejser
Jimmy har foreslået en tur til Azorerne.

Mads og Jess, tur til Norge.