Trykkerdammen d. 3/12 2017

Man kan dykke natdyk til spisetid på denne årstid, men det var måske derfor, der ikke kom så mange Havbasser denne søndag – faktisk var der kun Benny og undertegnede, der havde tid og energi til at hoppe i havet.

Ulk

Vi mødtes ved Trykkerdammen lidt efter kl. 17, og efter lidt beundring af nyt grej, kom vi i vandet. Vandet var relativt klart, godt fem meter sigt, og der løb en ikke alt for stærk strøm – fra skiftende retninger.

Vi kom hen over ålegræsset og fik undervejs fat i adskillige skrubber med hænderne, men de blev sat ud igen, for de var ikke helt store og tykke nok til en middagsinvitation.

Panserulk – ikke almindelig på spisekortet, men talrig ved Trykkerdammen…

Da vi nåede ud på 8 – 10 meters dybde var der en del spor, der gik nord-syd, så der har nok været noget, der blev slæbt af strømmen, muligvis åleruser. Vi stødte nemlig på en betonklods med en lang snor og kæde og karabinhage, der så ud til at være slidt over

Der var flere tykke skrubber

Efter en tur ud over mudderbunden, drev vi med strømmen ud til vraget. Strømmen tog mere og mere til på vejen derud, og den endte med at blive ualmindeligt ukomfortabel, så vi måtte slide hårdt for at komme ind mod land. Da vi omsider kom ind, hvor vi selv kunne kontrollere retningen, skulle vi svømme et par hundrede meter i modstrøm – men hellere det, end ”The Walk of Shame” inde på stenene.

Vi kom op ved broen, fik rigget vores grej af og beundrede aftenens superfuldmåne, mens vi fik en hjertestyrkning og læssede bilerne.

Kim R