Referat af Bestyrelsesmødet d. 29/9 2017.

Til stede: Lotte, Juhl, Søren B, Dennis, Jess, Piv, Steffen, Kim R

1. Siden sidst
Rimelig dykkeaktivitet trods meget blæsende vejr
Stor aktivitet på UV-jagt fronten
Opstart i svømmehal efter ferie og ombygning af vandbehandlingsanlægget
Rugbytræningen opstartet efter ferien – første turneringkamp i næste uge
Vores ansøgning til Nordeafonden om tilskud til en ny GPS/VHS-radio er desværre ikke blevet imødekommet.
Christians Minde har tilbudt en gratis overnatning for to i forbindelse med markedsføring af det Sydfynske Øhav som dykkedestination. Lotte har kontakten med stedet, og hvis der nogen der vil arrangere en klubtur derover, kan de teste stedet. (Lotte)

2. Økonomi
Driftsresultatet ligger lidt over budget pga. ekstraordinære indtægter fra salg af flaskebank, gl. trailer og gl. bil. Omkostninger ligger som budgetteret. På grund af flere aktiver (ny flaskebank, ny bil, ny trailer), er der status quo på kassebeholdningen over året.

3. Materiel
Materieludvalget har fået en side på hjemmesiden, bl. a. medoversigt over ansvar/kontaktperson. http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/
Trimmotor til havtasken slibes og males – tidspunkt aftales med UV-jagtudvalget (Materialeudvalg)
Tromle og leje skiftet på Havtasketraileren
Lyset fikset på traileren til Havtasken
Rustbeskyttelse af varekassen på Havkassen skal udføres, rustbeskyttelse af Havkassen- tilbud indhentes og udføres, når værkstedet er valgt. (Materialeudvalg)
Udluftning til benzinpåfyldning på Havgassen ændres, når løsning er valgt. (Steffen)
Gummimåtte til ankerkasse og flaskestativ anskaffes (Materialeudvalg)
Tre nye kontraventiler til fyldehanerne på kompressoren anskaffes og monteres (Steffen)
Kompressor-service i starten af det nye år (Steffen)
Opgradering af kompressor til 300 bar undersøges, der er ”klunset” en del reservedele, så omkostningerne virker overkommelige – undersøges nærmere. (Steffen)
Nedgravning og trækning af trykrør og kabler mellem garagerne. (PIV, Materialeudvalg?)
Afmærkning til kørsel med udhæng på traileren anskaffet
Aksler på trailer kan flyttes jf. producent – afklares med synshal og udføres. (Materialeudvalg)
Surring af Havgassen på trailer jf. billeder i Havkassen. (alle)
Bilen er synet og godkendt
Air con på bilen er lavet
Gummibassen/Havets Dronning har dårlige dæk, som bør udskiftes. (Materialeudvalg)
Drivkompressor til boosteren er utæt ved køleren – undersøges.  (Dennis)
Logo monteres på Havkassen. (Kenneth K)

4. FSU/svømmehal/UV-rugby
FSU – Vi har fået 2,5 meter vægplads i svømmehallen incl. et udhængsskab. Vi undersøger mulighed for en skærm med billede/videovisning. I mellemtiden opsættes ”hard-copy” informationer om dykkerklubben – evt. udskrifter fra hjemmesiden, evt. et mere interessant set up med billeder og andre illustrationer.
Der undersøges om der er medlemmer med kreative evner, der kan stå for det. (Bestyrelsen)
Bassin-livredder – der udbydes sikkerheds og livredningstræning i svømmehallen (gratis). Det vil ske på hverdage – mere herom senere. (PIV)
Turneringsplanen for sæsonen er nu på plads. Første kamp er d. 5.oktober. (Mik)
Havbassecuppen i UV-rugby er på lørdag d. 7. oktober. (Mik)

5. UV-jagt
Godt samarbejde med DSF i sæsonen
UV-jægerne ønsker at deltage i pointjagt næste år (Jess)
Turberegneren bliver tilpasset så UV-jægerne passer ind, dvs. kørsel kan fravælges. (Dennis)
Hyldeplads til UV-jægerne i den lille garage. (Juhl, Søren B.)
Redningsveste – undersøges nærmere. Behov 5 stk. Tryg-fonden? (Kim R)
Årskort til Skovshoved? Afklares (Bestyrelsen)
Norgestur med undervandsjægere? (Jess, Kim R)
Havets Dronning- ny GPS? Vi forsøger at få ny GPS til Havgassen og overflytte GPS’en til Havets Dronning. (Bestyrelsen)

6. Julefrokost
Afholdes lørdag d. 25/11 kl. 18:00. Juhl fikser et eller andet. (Juhl)

7. Eventuelt
Opdateret bådføre liste til Havtasken – http://www.havbasserne.dk/vores-baade/baadfoerere/

Datoer:
5/10                   kl. 21:00                           UV-Rugby på Amager (Mik, spillere)
2/11                   kl. 21:00                           UV-Rugby i Hillerød (Mik, spillere)
18/10                 kl. 19:30                           UV-Rugby i Køge (Mik, spillere)
2/11                   kl. 21:00                           UV-Rugby i Hillerød (Mik, spillere)
25/11                 kl. 18:00                           Julefrokost i Farum (Juhl, Lotte, alle)
14/12                 kl. 21:00                           UV-Rugby i Farum (Mik, spillere)

Kim R