Bestyrelsesmøde d. 19/11 2015

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 19/11 2015

Til stede: Klaus, Manley, Thomas, Juhl, PIV, Sten, Dennis, Steffen, Nicolai, Kim R

 1. Siden sidst:
  Sidste møde 28/8.
  Krebsegildet blev aflyst pga. dårligt vejr (storm og silende regn) – alternativ dato også aflyst pga. dårligt vejr
  UV-rugby turnering startet, vi har fået kam til vores hår i denne sæson…
  Båden kørt til svejsning Hjemlig dykning udfordret pga. vejret.
  Efteråret har været ekstraordinært blæsende – mest fra øst.
  Oktoberfest hos smeden afviklet uden varige skader på matriklen.
  Der har været nogle medlemmer af sted på ture til troperne – beretningerne er på hjemmesiden.
 2. Økonomi:
  Status – ok. Manglende mobilepay har muligvis påvirket likviditeten i tur- og ølkasse. Mobilepayløsning for virksomheder er ved at blive etableret – underskriftsblad cirkuleres blandt bestyrelsen og skal returneres til Nicolai snarest. (Kim R, Nicolai)
  Søgning hos diverse fonde for vores planlagte ændring af kompressoranlæg og evt. fremtidige projekter. Mulighederne undersøges. (Steffen)
 3. FSU/svømmehal:
  Foreningsdrift – udbud afventes fortsat. Kommunen har besluttet at gå foreningsvejen, altså uden tredjeparts involvering, men der arbejdes på en juridisk afklaring. (PIV, Kim R) 
  Rugbyholdet har spillet en del kampe, det er tydeligt at modstanden er blevet hårdere – og det påvirker træningen – fremmødet til træning er reduceret lidt.
 4. Materiel:
  Båd er hos svejser, hvor lækagerne lappes. Der monteres en finneholder i styrbords side. Vi skal vurdere bådens restlevetid. (Steffen, bestyrelse)
  Bil skal svejses i bunden/hjulkassen og indsprøjtning skal tjekkes. (Steffen) Rejse-kompressorstatus. Står i Århus – der er ikke lavet noget ved den endnu. De afventer en udmelding fra os. Vi får lavet autodræn og monterer en timetæller. (Steffen)
  Flytning af kompressor/indretning af kompressorrum skal aftales. (Materialeudvalg, bestyrelse)
 5. Julefrokost:
  Juhl – undersøger… Maden leveres fra en slagter i Allerød (Juhl)
 6. Ny hjemmeside:
  Dennis har den  klar til launch i løbet af weekenden. (Dennis) Er lauchet!
 7. Eventuelt:
  Sponsor på båd, bil og hjemmeside? Enighed om at penge ikke lugter, så vi vil overveje mulighederne. (Bestyrelsen)
  Øl og vand skal hjemkøbes (Manley)
 • Datoer:
 • 28. november kl. 17:00 Julefrokost i svømmehallen (Deltagere)
 • 17. december kl. 21:00 Afslutning i svømmehallen (Alle)
 • 24. december kl. 10-14 Juledyk i Furesøen (Alle)
 • 31. december kl. 10 – Nytårsdyk (Alle)
 • 16. januar kl. 10 – 12 Flaskeeftersyn i svømmehallen (Alle)Kim R